Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Historia

  Państwowa Inspekcja Pracy została powołana 3 stycznia 1919 roku, jednym z pierwszych dekretów Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego z 13 stycznia 1919 roku o urządzeniu i działalności inspekcji pracy (Dz. Praw Państwa 1919, nr 5, poz. 90) oraz rozporządzenie Prezydenta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /4 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programowanie liniowe

  Charakterystyka

  Programowanie liniowe - metoda służąca przybliżeniu osiągnięcia rozwiązania optymalnego w procesie podejmowania decyzji.

  Jest bardzo często wykorzystywana ze względu na prosty i klarowny algorytm obliczeń, a także dzięki możliwości efektownego przedstawienia zagadnienia podejmowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt sieci

  Charakterystyka

  "Efekt zewnętrzny sieci ma miejsce wówczas, gdy wartość produktu lub usługi dla użytkownika jest zdeterminowana przez to, ilu konsumentów korzysta z tego produktu/usługi. Jednym ze skutków występowania tego efektu jest to, że każdy dodatkowy użytkownik sieci przynosi korzyści...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka narodowa

  Charakterystyka

  GOSPODARKA NARODOWA stanowi strukturę, w której to sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych. O

  bejmuje łącznie wszystkie gospodarstwa indywidualne i zespołowe w sferze produkcji, usług, podziału, obrotu oraz konsumpcji na terenie państwa.. Gospodarka narodowa jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa

  Charakterystyka

  Jednym z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowanym w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce,jest system Gajdki i Stody. Wyznaczono 20 wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych. Z 20 wskaźników do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza Fishera

  Charakterystyka

  Hipoteza Fischera sformułowana przez Irwinga Fischera, jest prostym twierdzeniem, które mówi o tym ze wzrostowi inflacji o 1% towarzyszy wzrost stopy procentowej także o 1%.

  Realna stopa procentowa równa się nominalnej stopie procentowej pomniejszonej o stopę inflacji.

  Hipoteza ta...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot prawa

  Definicja

  Podmiot prawa to jednostka posiadająca uprawnienia (prawa) lub obowiązki przypisane jej na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego. Podmiotem prawa jest ten kto ma możność określonego zachowania się lub też możność domagania się określonego zachowania od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces regionalizacji

  Charakterystyka

  Regionalizacja - jest to długofalowy proces integrowania krajów i gospodarek określonego regionu (kontynentalnego ) dzięki intensyfikowaniu oraz pogłębianiu powiązań ekonomicznych (a także społecznych, kulturalnych i politycznych)co prowadzi do tworzenia się silnie współzależnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka sekretna

  Charakterystyka

  Spółka sekretna to jedna z trzech form umów o stowarzyszeniu się przedsiębiorstw.

  Przybiera ona formę odrębnego niezarejestrowanego podmiotu, należącego do partnerów handlowych. Jego celem jest realizacja tajnych operacji i przedsięwzięć, mających na celu np. rozproszenie kosztów i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys gospodarczy

  Charakterystyka

  Za najważniejsze i najgroźniejsze dla gospodarki zakłócenia (kryzysy_ uważa się tzw. szoki ekonomiczne i inflację. Ich wyeliminowanie pozwala wszystkim podmiotom na funkcjonowanie w ustabilizowanym środowisku gospodarczym, ułatwiającym decyzji o długofalowym zasięgu.

  Skutki...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.02.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt

Do góry