Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są ekonomiczne skutki istnienia związków zawodowych?

   

  Za pomocą strajków i protestów mogą one wpływać na zmniejszenie efektywnej podaży pracy w celu podniesienia płac.

  Mogą być przyczyną przeniesienia się firm do innych regionów gdzie praca jest tańsza.

  Walka monopsonów ze związkami zawodowymi może spowodować obniżenie efektywności produkcji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co określa stawkę płac w warunkach konkurencji doskonałej?

   

  W warunkach konkurencji doskonałej określana jest ona poprzez relację popytu i podaży na pracę. Ceną pracy jest płaca , jest ona podstawowym źródłem dochodu dla pracowników ,oraz podstawowym źródłem kosztów dla pracodawców .

  W związku z tym dwie te funkcje pozostają z sobą sprzeczne . Płace...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw istotę analizy technicznej, fundamentalnej i portfelowej

   

  Analiza fundamentalna – dotyczy zawsze konkretnego przedsiębiorstwa i jego otoczenia społeczno – gospodarczego , jej celem jest zbadanie solidności „fundamentów” na jakich spoczywa firma , składa się ona z trzech etapów:

  1) analizy sektorowej ,

   2) analizy sytuacyjnej ,

  3) analizy wskaźników...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów najważniejsze wskaźniki analityczne pap. wart.

   

  Wskaźniki analityczne informują nas o bieżącej atrakcyjności lokowania kapitału :

  B) „cena do zysku” C/Z wskazuje on rynkową ocenę zysku wypracowanego przez spółkę , ekonomiczna treść wskaźnika C/Z określa liczbę lat , w przeciągu których zysk jednej akcji pokryję cenę zakupu ;

  C) stopa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień transakcje zabronione na giełdzie

   

  A) sprzedaż wewnętrzna ;  

  B) wzajemny obrót między tymi samymi partnerami ;

  >

  D) wykorzystanie środków propagandowych w celu wywołania zwiększonego popytu.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kurs pap. wart. i od czego zależy?

   

  Kurs pap. wart. jest to aktualna cena rynkowa pap. wart. ustalona na giełdzie w wyniku popytu i podaży , zależy ona od :  

  A) preferencji inwestorów lokujących swój kapitał w pap. wart. ;

  B) oceny spółki akcyjnej czyli od wielkości obrotu , wyniku finansowego , wielkości majątku , perspektyw rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różnią się transakcję terminowe typu opcje od typu futures?

   

  W transakcjach terminowych typu opcja nabywca ma prawo wyboru między realizacją transakcji a jej zaniechaniem. Takiej możliwości wyboru nie ma sprzedawca.

  Natomiast w transakcjach terminowych typu futures nabywca jak i sprzedawca zobowiązani są do realizacji transakcji.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się dopuszczenie na „giełdę” od „wprowadzenia na giełdę”?

   

  Aby papier wartościowy mógł stać się przedmiotem transakcji , musi najpierw być dopuszczony na giełdę , czyli musi być „uprawniony” do stania się podmiotem transakcji.

  Wprowadzenie na giełdę natomiast oznacza pierwsze transakcję z udziałem nowych dopuszczonych papierów...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest GPW?

   

  GPW jest najważniejszą instytucjonalną formą wtórnego rynku kapitałowego , na którym przedmiotem transakcji są papiery wartościowe.

  Jest to rynek formalny , gdzie w określonym miejscu i czasie odbywa się obrót papierami wartościowymi , a ceny ustalane są na podstawie relacji popytu i...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza fakt, że papiery wartościowe mają cechę jednorodności?

   

  Oznacza to , że każdy egzemplarz danego papieru wartościowego jest identyczny , a kupujący i sprzedający nie muszą prowadzić negocjacji co do właściwości przedmiotu transakcji.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /194

  praca w formacie txt

Do góry