Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Stopa dywidendy

  Ilość gotówkowej dywidendy na akcję podzielona przez bieżącą cenę rynkową lub cenę zapłaconą za uprzednio kupione akcje. Wielkość ta reprezentuje procent, jaki inwestor otrzyma z tytułu samej dywidendy.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena: kamień węgielny analizy fundamentalnej

  Wycena akcji opiera się na umiejętności przewidywania przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa oraz stanu rynku, na którym notowane są aktywa finansowe danej firmy. Wycena byłaby prosta w warunkach całkowitej pewności. W rzeczywistości nie jesteśmy pewni co do wielkości przyszłych zysków, dywidend i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania depozytowe

  Określają ilość gotówki lub akcji, jaka musi znajdować się w depozycie w firmie maklerskiej lub w banku. Wysokość depozytu określana jest przez Zarząd Rezerwy Federalnej. Firmy maklerskie mogą stosować surowsze wymagania depozytowe od ustalonych przez FED.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza fundamentalna a problem wyboru portfela

  Analiza fundamentalna proponuje nabywanie akcji, dla których określona w procesie wyceny wartość wewnętrzna jest wyższa niż aktualna wartość rynkowa. Ryzyko uwzględniane jest poprzez odpowiedni dobór stopy dyskontowej lub czynnika wartości obecnej, wykorzystywanych do obliczenia wartości...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenia wyprzedzające

  Czasami zlecenie nie jest realizowane, mimo że bieżące notowanie zgadza się z limitem podanym przez inwestora. Przyczyną są wcześniej złożone zlecenia z tym samym limitem, nazywane zleceniami wyprzedzającymi.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beta

  Miara zmienności kursu danych akcji względem średniej rynkowej. Wartości mniejsze od 1 mówią, że dane akcje są mniej zmienne niż rynek, a większe od 1 - że podlegają one większym wahaniom. Nagłe zmiany cen mogą zniekształcać współczynnik beta, na skutek czego okresowo może on być mało...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza fundamentalna a teoria rynku kapitałowego

  Na efektywnym rynku kapitałowym ceny akcji zawsze odzwierciedlają wszystkie dostępne publicznie lub prywatnie informacje, które dotyczą papierów wartościowych będących w obrocie. W warunkach takiego rynku ceny papierów wartościowych zmieniają się w sposób ciągły i bezstronny pod wpływem każdej...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko i zysk

  Podstawą podejmowanych przez inwestorów decyzji inwestycyjnych jest oczekiwanie przyszłego dochodu. Rezygnują oni z możliwości bieżącej konsumpcji i lokują środki, wymagając jednocześnie nagrody za swoje poświęcenie. Aby zrekompensować odłożoną konsumpcję oraz ryzyko związane z posiadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok

  Znacząca liczba akcji lub innych papierów wartościowych. 10 000 akcji lub więcej uważa się za blok, ale także już 2000 akcji traktuje się często w ten sposób i poddaje procedurom związanym z obrotem blokami.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko inwestycji finansowej

  Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej decyzji inwestycyjnej i dlatego powinno być rozważane równolegle z innymi jej aspektami. Na podjęcie decyzji inwestycyjnej mogą wpływać rozmaite rodzaje ryzyka, a ich analiza powinna obejmować różne punkty widzenia.

  Oczekiwania: pojęcie ryzyka

  Decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 799

  praca w formacie txt

Do góry