Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Gospodarka mieszana

  Charakterystyka

  Pomiędzy dwoma skrajnymi przypadkami, jakimi są gospodarka wolnorynkowa i gospodarka nakazowa istnieje gospodarka mieszana skupiająca w sobie cechy dwóch powyższych.

  Gospodarka mieszana określana jako mixed economy to współcześnie synonim rozwiniętej gospodarki rynkowej. Trudno...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Broker

  Charakterystyka

  Broker jest to osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.02.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość godziwa

  Charakterystyka

  Wartość godziwa jest specyficzną kategorią ceny wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów. Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowy Bank Polski

  Charakterystyka

  Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczpospolitej Polskiej, którego działalność została uregulowana konstytucyjnie. Art. 227 Konstytucji RP z 1997 r. określa, że NBP ma wyłączne prawo do emisji pieniądza oraz ustalania i realizacji polityki monetarnej. Według ustawy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen w formie narzutów na koszty

  Charakterystyka

  Kalkulację cen w formie narzutów na koszty rozpoczyna się od obliczenia kosztu jednostkowego a następnie dodaje się określony narzut. Najczęściej są to narzuty standardowe, uproszczony narzut może przyjąć regułę: koszt jednostkowy pomnożony przez np. trzy daje cenę detaliczną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izba walutowa

  Definicja

  Izba walutowa to najprostsza forma systemu stałego kursu walutowego, w którym banki centralne mają bardzo ograniczone możliwości udzielenia kredytu refinansowego, przez co upodobniają się do banków centralnych z czasów systemu waluty złotej.

  "...Currency bard jest to władza monetarna, która...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.02.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

  Charakterystyka

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Zostaje ustanowione na podstawie umowy pomiędzy spółdzielnią w budynku będącym jej własnością lub współwłasnością a członkiem spółdzielni. W przeciwieństwie do lokatorskiego prawa własnościowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga absolutna

  Charakterystyka

  Autorem teorii przewagi absolutnej- jest Smith. Jednak obecnie jest stosowana w odniesieniu do różnych rodzajów zasobów, których dysponowanie daje absolutne korzyści wobec konkurentów. Przewaga absolutna występuje wtedy, gdy dany kraj posiada zdolność wytworzenia większej niż konkurenci...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /2 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja użyteczności

  Funkcja użyteczności

  Funkcja użyteczności jest sposobem przyporządkowywania liczb każdemu koszykowi konsumpcji, w taki sposób iż bardziej preferowane koszyki otrzymują wyższe numery. Oznacza to, że koszyk A jest preferowany bardziej niż koszyk B wtedy i tylko wtedy gdy koszyk A ma większą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /5 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorca

  Definicja

  Przedsiębiorca to człowiek, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę . Dostrzega on sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność pozyskania -...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.02.2012 Znaków /5 245

  praca w formacie txt

Do góry