Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Depozyt

  Charakterystyka

  Depozyt oznacza umowę na mocy której jedna osoba przyjmuje na przechowanie ruchomości drugiej osoby takie jak: pieniądze, przedmioty złożone do przechowania (w banku; w sądzie; w zastaw; jako kaucja itd.).

  Depozyt pieniężny określa środki pieniężne powierzone bankowi przez klienta na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koasekuracja

  Definicja

  Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniosek o dofinansowanie

  Charakterystyka

  ''

  Wniosek o dofinansowanie to standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych.

  Służy do syntetycznego opisu projektu. Znajdują się w nim niezbędne informacje, tj. kto, po co (dlaczego), gdzie, za ile, z jakich pieniędzy zamierza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt wypychania

  Efekt wypychania

  Efekt wypychania(ang. crowding out) – zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczeniu wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji – wzrost stopy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług gruntowy

  Definicja

  Dług gruntowy to ograniczone prawo rzeczowe obciążającym nieruchomość na rzecz oznaczonej osoby (uprawnionego). Uprawniony ma możliwość dochodzenia swojego roszczenia z nieruchomości bez względu na to czyją jest ona własnością. Co więcej uprawniony ma pierwszeństwo w dochodzeniu swojego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin wynagradzania

  Charakterystyka

  "Regulamin wynagradzania jest źródłem, które w obecnym kształcie funkcjonuje w prawie pracy od 2 czerwca 1996 roku. Rolę tego aktu, uwidocznioną w nazwie, określają normy z art. 77 k.p., stwierdzające, że regulamin ustala warunki wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania innych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja controllingu

  Charakterystyka

  Controlling to obejmujący całe przedsiębiorstwo, skoordynowany i zintegrowany, wspierany komputerowo system wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez koordynacje planowania (ustalania celów przedsiębiorstwa), kontroli (porównania stanu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż globalna

  Charakterystyka

  Podaż globalna (eng.: global supply) jest podstawową kategorią ekonomiczną w makroekonomii. Jest to wielkość globalnej produkcji w gospodarce wytworzonej przy danych cenach, kosztach i potencjale wytwórczym dla zaspokaojenia globalnego popytu. Składa się z towarów i usług produkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pieniądza w czasie

  Charakterystyka

  Wartość pieniądza w czasie jest zmienna. Posiadane w portfelu pieniądze mają określoną wartość. Wraz z upływem czasu na skutek wydarzeń i działań praw ekonomii wartość posiadanych pieniędzy może być znacznie większa lub znacznie mniejsza od wartości aktualnej.

  Na wartość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalna Strefa Ekonomiczna

  Charakterystyka

  Specjalne Strefy Ekonomiczne to według ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994r. wyodrębniona, niezamieszkała część kraju, na której można prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Specjalne strefy umożliwiają: tworzenie nowych miejsc...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.09.2011 Znaków /6 371

  praca w formacie txt

Do góry