Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Pieniądz transakcyjny

  Charakterystyka

  Według Keynesa przedsiębiorstwa przechowują pieniądze w związku z odstępem czasu, jaki pojawia się pomiędzy poniesieniem przez nie kosztów a uzyskaniem wpływów ze sprzedaży. Pieniądze, które służą do regulacji płatności za zobowiązania, które powstają na bieżąco stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz transakcyjny

  Charakterystyka

  Według Keynesa przedsiębiorstwa przechowują pieniądze w związku z odstępem czasu, jaki pojawia się pomiędzy poniesieniem przez nie kosztów a uzyskaniem wpływów ze sprzedaży. Pieniądze, które służą do regulacji płatności za zobowiązania, które powstają na bieżąco stanowią...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalizm

  Charakterystyka

  Funkcjonalizm to jeden z głównych kierunków teoretycznych antropologii i socjologii, powstały w 1920 roku. Dąży wyjaśnienia faktów, zjawisk, jak również procesów społecznych poprzez ustalenie funkcji jaką pełnią one w społeczeństwie. Za prekursorów tej orientacji uważa się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda annuitetowa

  Annuities - równe płatności okresowe.

  Annuity zwane rentą to szczególny przypadek strumienia płatności. Charakteryzuje się on równymi płatnościami, występującymi w równych odstępach czasu i przy stałej stopie procentowej.

  Płatności cykliczne, czyli annuity mogą być realizowane w 2 wariantach:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość - ujęcie ekonomiczne

  Rozwój, przychody, koszty

  Jedynym skutecznym sposobem nie dopuszczenia do bankructwa przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu rzeczywistego postępującego rozwoju. Zarząd winien więc podejmować takie decyzje, które spowodują, że utargi, czyli przychody ze sprzedaży produktów będą przewyższać koszty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt Narodowy Brutto

  Charakterystyka

  Mierzenie produktu narodowego brutto, lub też całkowitej produkcji dóbr i usług pozwala ekonomistom ocenić wzrost gospodarczy kraju w kolejnych latach oraz umożliwia śledzenia skutków oddziaływania polityki rządu na produkcję i dochody. Umożliwia on również ekonomistom sprawdzenie ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Charakterystyka

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) odgrywa bardzo dużą rolę dla sprawności całego rynku publicznego papierów wartościowych, ze względu na obowiązujący w Polsce w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi, system ich dematerializacji. Status prawny KDPW SA określa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł turystyczny

  Charakterystyka

  Przemysłem turystycznym nazywamy kompleks powiązanych ze sobą przedsiębiorstw oraz innych organizacji zaangażowanych w produkcję dóbr i usług, która nie miałaby racji bytu, gdyby nie popyt zgłaszany przez uczestników ruchu turystycznego, lub też turyści nie mogliby bez niej zaspokoić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /6 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł turystyczny

  Charakterystyka

  Przemysłem turystycznym nazywamy kompleks powiązanych ze sobą przedsiębiorstw oraz innych organizacji zaangażowanych w produkcję dóbr i usług, która nie miałaby racji bytu, gdyby nie popyt zgłaszany przez uczestników ruchu turystycznego, lub też turyści nie mogliby bez niej zaspokoić...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /6 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 13335

  Charakterystyka

  vISO/ IEC TR 13335 jest to tzw. raport techniczny pt. "Technika informacyjna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych" (ang. 'Information Technology - Guidelines for the Management of IT Security' GMITS). Raport wydany został wspólnie przez Międzynarodową...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt

Do góry