Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Rozliczenia bezgotówkowe

  Charakterystyka

  Pieniężne rozliczenia bezgotówkowe stanowią formę przemieszczania się zasobów pieniężnych w postaci strumieni między poszczególnymi, z góry wskazanymi rachunkami bankowymi, przyjmując formę zapisów na kontach rozliczających się podmiotów. Rozliczenie bankowe jest więc zmianą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody

  Charakterystyka

  Przychody- są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych .

  Powstanie przychodów powoduje zwiększenie stanu aktywów (powstanie należności, wpływy pieniężne ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ceny

  Charakterystyka

  Ryzyko ceny w dokładnym tego słowa znaczeniu, definiowane jest jako ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez określone przedsiębiorstwa, a także wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Negatywne zmiany tych cen (wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt nasycenia

  Charakterystyka

  Punkt nasycenia - optymalna wysokość opodatkowania, która pozwala przynosić maksymalne korzyści dla budżetu (zyski).Punkt nasycenia wywodzi się z Krzywej Laffera przedstawiającej związek pomiędzy wysokością stopy podatkowej a wielkością wpływów z podatków. Określa on poziom...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność rynku

  Charakterystyka

  Pojemność rynku to wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni (S. Mynarski 2001, s.27). Inaczej: wielkość dóbr i usług, które mogą być wchłonięte przez rynek. Pojęciem zbliżonym do pojemności rynku jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie finansowe

  Charakterystyka

  Planowanie to niezbędny warunek powodzenia wszelkiej działalności gospodarczej. W każdym systemie gospodarczym istnieje niepewność, dlatego też konieczne jest szczegółowe analizowanie wpływu potencjalnych decyzji na wyniki finansowe prowadzonej działalności. Charakter procesu planowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /9 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek Pigou

  Charakterystyka

  Podatek Pigou jest jednym z podstawowych sposobów internalizacji kosztów zewnętrznych, która polega na wprowadzeniu kosztów wewnętrznych do rachunku tego podmiotu który powoduje powstawanie kosztów zewnętrznych.

  Zastosowanie tego podatku miało mieć na celu wyrównanie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost gospodarczy

  Charakterystyka

  Wzrost gospodarczy to powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości gospodarczych,

  jak produkcja, dochód, konsumpcja, akumulacja.

  Pojęcie wzrostu gospodarczego obejmuje z jednej strony zależności ilościowe w procesie powiększania

  się efektów, nakładów i sprawności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znakowanie CE

  Charakterystyka

  Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie potwierdza, że wyrób ten spełnia wymagania określone w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia, a które dotyczą zwłaszcza bezpieczeństwa, zdrowia użytkowników oraz ochrony środowiska. Producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wyrobów chcąc sprzedawać...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.09.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt

Do góry