Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz

  Charakterystyka

  Pieniądz - z języka łacińskiego ("pecunia" wywodzi się od słowa " pecus") co oznacza bydło.( E. Kubiak, H. Nakonieczna - Kisiel 1999, s.161). Jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań.

  ( D...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gra półsłówek

  <strong<small<font face="tahoma, arial"Instrukcja obsługi jest prosta: należy zamienić odpowiednie litery lub sylaby w zwrotach, aby wyszły zupełnie inne zwroty. Np. w zwrocie &quot;gra półsłówek&quot; można zamienić miejscami litery G i S, a uzyskamy... inny zwrot. Miłej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /19 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monetaryzm

  Charakterystyka

  Monetaryzm to jeden z głównych nutów współczesnej ekonomii, której teorię zawdzięczamy Miltonowi Friedmanowi i jego uczniom. Monetaryści sformułowali poglądy w zakresie polityki makroekonomicznej jako opozycyjne do nadmiernego przywiązania Keynesistów do polityki fiskalnej.

  Rola...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje usług turystycznych

  Charakterystyka

  Według kryterium Światowej Organizacji Turystyki (WTO) wyróżniamy trzy główne rodzaje turystyki:

  turystykę krajową - podróże mieszkańców po własnym kraju turystykę przyjazdową- przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej turystykę wyjazdową- wyjazdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia instytucjonalna

  Charakterystyka

  Powstała w USA myśl ekonomiczna, która za punkt odniesienia wyjaśnianiu procesów gospodarczych przyjmuje instytucję, jako wzór wykształcony przez społeczeństwo. Instytucja wg czołowego myśliciela T. Veblena, to "utarte zwyczajowo sposoby regulowania procesów życiowych społeczeństwa w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.03.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak spekulacyjny

  Definicja

  Atak spekulacyjny - zjawisko charakterystyczne dla kryzysu walutowego. Jest to pojęcie używane na określenie transakcji przeprowadzanych przez fundusze arbitrażowe i dealing roomy dużych banków, koncentrujących się na uzyskaniu jak największego zysku. Osiągnięty zysk jest równy różnicy kursu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak spekulacyjny

  Definicja

  Atak spekulacyjny - zjawisko charakterystyczne dla kryzysu walutowego. Jest to pojęcie używane na określenie transakcji przeprowadzanych przez fundusze arbitrażowe i dealing roomy dużych banków, koncentrujących się na uzyskaniu jak największego zysku. Osiągnięty zysk jest równy różnicy kursu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia

  Definicja

  Ekologia - to nauka zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem oraz wzajemnych przystosowań i współzależności pomiędzy samymi organizmami. Termin ekologia wprowadził jako pierwszy, niemiecki biolog i ewolucjonista, Ernst Haeckel w 1869 roku [1]. Obecnie terminy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.03.2012 Znaków /3 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek importowy

  Charakterystyka

  Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

  Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.02.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt

Do góry