Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Zobowiązanie wzajemne

  Zobowiązania wzajemne

  Zobowiązanie wzajemne, inaczej zwane dwustronnym, zgodnie z kodeksem cywilnym powstaje występuje, gdy osoby, lub podmioty gospodarcze na podstawie zawartej między nimi umowy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami.

  Umowa wzajemna

  Umowa jest wzajemna, wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 14001

  Charakterystyka

  Wieloletnia masowa produkcja bez zwracania uwagi na niszczenie środowiska naturalnego sprawiła, iż pod koniec dwudziestego wieku stajemy przed bardzo trudnymi problemami ochrony tego, co jeszcze pozostało. Organizacje ekologiczne wymogły na rządach wprowadzanie opłat i kar za korzystanie ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy

  Definicja

  Dochód narodowy lub też Produkt Narodowy Netto (PNN) w cenach czynników wytwórczych, to miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników, uwzględniająca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność podaży

  Charakterystyka

  Elastyczność podaży jest miarą względnej (procentowej) zmiany podaży wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na podaż. Informuje o wrażliwości podaży na zmiany czynników ją kształtujących.

  Dana jest wzorem:

  <math\epsilon_{xS}=\frac{\Delta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.09.2011 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System monetarny

  Charakterystyka

  System monetarny to zbiór reguł, instytucji i praktyk, które regulują relacje walutowe w skali międzynarodowej. W obecnym kształcie został zapoczątkowany w Bretton**Woods, porozumienie podpisane w lipcu 1944 roku w USA, które zawierało trzy charakterystyczne zlecenia**

  a)waluty powinny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System monetarny

  Charakterystyka

  System monetarny to zbiór reguł, instytucji i praktyk, które regulują relacje walutowe w skali międzynarodowej. W obecnym kształcie został zapoczątkowany w Bretton**Woods, porozumienie podpisane w lipcu 1944 roku w USA, które zawierało trzy charakterystyczne zlecenia**

  a)waluty powinny...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek dla bezrobotnych

  Charakterystyka

  Zasiłki dla bezrobotnych to forma pomocy socjalnej dla osób bezrobotnych. Działania państwa dotyczące bezrobocia podzielić bowiem można na cześć aktywną i pasywną. To właśnie w skład tej drugiej części wchodzą zasiłki dla bezrobotnych, które stanowią najważniejszą formę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki osobiste

  Charakterystyka

  Podatki osobiste - to podatki bezpośrednio związane z osobą podatnika i z jego cechami.

  Wśród nich możemy wyróżnić:

  podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek powszechny o charakterze osobistym, obciążone są nim dochody osiągane przez osoby fizyczne. Podstawą opodatkowania jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /6 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt krańcowy

  Charakterystyka

  koszt krańcowy - inaczej koszt marginalny (ang. marginal cost, MC) jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę (Begg, 2003, s. 179). Inaczej mówiąc, jest to koszt wyprodukowania kolejnej (dodatkowej) jednostki dobra, wykonaniem danej czynności lub świadczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.09.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszkodowanie

  Charakterystyka Ogólna

  Odszkodowanie - suma pieniężna które przysługuję poszkodowanemu, wypłacana przez osobę która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za daną szkodę. Bardzo często zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli tylko sprawca szkody...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt

Do góry