Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Umowa leasingu

  Charakterystyka

  Umowa Leasingu to rodzaj umowy nazwanej. Regulacja prawna tej umowy została wprowadzona do Kodeksu Cywilnego dopiero 9 grudnia 2000r.

  Przez leasing finansujący zobowiązuje się, w zakresie dzialalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /3 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IEA

  Charakterystyka

  IEA - International Energy Agency (Międzynarodowa Agencja Energii)

  Organizacja została utworzona15 listopada 1974 roku przez kraje będące importerami ropy naftowej. Przyczyną powołania organizacji do życia był kryzys naftowy z lat 1973-74. Wtedy to kraje wysoko uprzemysłowione z powodu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Charakterystyka

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1] jest podstawowym dokumentem podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przede wszystkim: warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /5 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik produkcji

  Charakterystyka

  Czynniki produkcji (zwane również nakładami) to wszelkiego rodzaju dobra lub usługi wykorzystywane w procesie produkcji.

  Czynnikiem produkcji może być zarówno praca wykonywana przez pracownika (robocizna), plac wynajęty pod parking, płaca dla menadżera czy też energia elektryczna lub...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.09.2011 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt future

  Charakterystyka

  Kontrakt future- kontrakt ten jest odmiana kontraktu forward- czyli umowy zawartej w danym momencie, a obejmującej dostawę towaru w określonym terminie w przyszłości po cenie uzgodnionej w chwili zawierania umowy ( Robert W. Kolb 1997, s.33).

  Różnicą, jaka występuje między kontraktami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekoturystyka

  Charakterystyka

  Ekoturystyka ( ecotourism) to rodzaj turystyki, która jest realizowana w oparciu o różne formy poprzez odseparowanie człowieka z aglomeracji i utraty medialnych zdobyczy technicznych ( radio, telewizja, telefon itp.) To również koncepcja turystyki zrównoważonej, wyróżnia się tym, że...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie

  Charakterystyka

  Zatrudnienie - w szerokim ujęciu znaczenia tego słowa rozumiane jest jako pracę, zajęcie, czynność, a wąskim znaczeniu - pracę osób, których stosunek do pracodawcy jest jest oparty na najmu|umowie najmu, mianowania lub współużytkowaniu środków produkcji.

  Zatrudnienie wyraża więc...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kenetha Arrowa teoria przedsiębiostwa

  Definicja

  Teoria przedsiębiorstwa K. Arrowa opiera się na zawodności rynku. Z punktu widzenia tej teorii celem jest minimalizacja kosztów redukcji zawodności rynku przez przedsiębiorstwo, państwo i konsumentów. Współtwórcą teorii jest K.Arrow wraz z G.Debreu.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitalizacja odsetek

  Charakterystyka

  Kapitalizacja odsetek jest to powiększanie kapitału poprzez dopisanie odsetek , które zostały wygenerowane przez ten kapitał inaczej przekształcenie odsetek w kapitał. Czas, po którym następuje dopisanie odsetek do kapitału, nazywamy okresem kapitalizacji lub okresem konwersji.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania R. Van. Frederikslusta

  Charakterystyka

  R. van Frederikslust jest autorem modelu analizy dyskryminacyjnej, powstałego w roku 1978 i służącego do predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Swoją analizę przeprowadził na próbie 40 przedsiębiorstw holenderskich, spośród których 20 stanowiły jednostki wypłacalne i 20 -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.09.2011 Znaków /3 484

  praca w formacie txt

Do góry