Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Umowa agencji

  Charakterystyka

  Umowa ta jest zawierana między zleceniodawcą a agentem. Określa ona charakter i zakres zlecenia, które agent zobowiązuje się realizować na rzecz i w imieniu zleceniodawcy. W umowie agencyjnej określa się obszar, na którym będzie działał agent, rodzaj towaru, przedmiot działalności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndrom grupowego myślenia

  Charakterystyka

  Syndrom grupowego myślenia - pojawia się wtedy gdy dążenie grupy do konsensusu i spójności przeważa nad dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszej decyzji.

  W wyniku takiego zjawiska może dojść do sytuacji w której podejmowana jest decyzja, która nie leży w interesie ani grupy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przelew

  Przelew

  Przelew - jest to środek płatności, rozliczenie bezgotówkowe wykonywane za pośrednictwem banku, w którym pieniądze są przekazywane z jednego rachunku bankowego na inny. Obecnie większość płatności w przedsiębiorstwach jest realizowana za pomocą przekazów pieniężnych. To rozwiązanie jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt planowany

  Charakterystyka

  Koszty planowane określa się w drodze predykcji planowania kosztów na okresy przyszłe, jednocześnie nie bazując na wartościach kosztów rzeczywistych poprzednich okresów. Podstawowym celem kosztu planowanego jest włączenie go w rachunek kosztów w system planowania przedsiębiorstwa, co...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filary Unii Europejskiej

  Charakterystyka

  Filary Unii Europejskiej- W traktacie z Maastricht powołano do życia Unię Europejską , która jest "parasolem" nad Wspólnotami Europejskimi i obejmuje trzy filary:

  pierwszy filar stanowią dziedziny uregulowane traktatami, które ustanowiły Euratom i Wspólnotę Europejską, tj.; unia celna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model CAPM

  Charakterystyka

  Model wyceny dóbr kapitałowych CAPM (Capital asset pricing model) - został opracowany niezależnie przez trzech badaczy: Johna Lintnera (1965), Jana Mossina (1966) i Williama Sharpe'a (1964). Jest to teoria próbująca wyjaśnić wyceny aktywów kapitałowych w kontekście ich ryzyka.

  U podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja

  Charakterystyka

  Inflacja jest to stopa wzrostu poziomu cen. Poziom cen stanowi średnią wszystkich cen w gospodarce (D.Begg 1997,s.47).Jeżeli w gospodarce nie zmienia się PKB, wówczas poziom cen jest wprost proporcjonalny do wielkości pieniądza|podaży pieniądza. Oznacza to, że wielkość pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /4 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubator przedsiębiorczości

  Charakterystyka

  Inkubatory Przedsiębiorczości to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie przychodów i kosztów

  Charakterystyka

  Stanowi ono przewidywany poziom sprzedaży oraz kosztów zależny od strategii marketingowej i przyjętych założeń dotyczących otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jest systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /6 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Bazylejski

  Charakterystyka

  Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego (zwany też Komitetem Cooka - od nazwiska pierwszego prezesa) zajmuje się opracowywaniem standardów nadzoru dotyczących międzynarodowego wymiaru działalności banków.

  Geneza

  Komitet Bazylejski powstał pod koniec 1974 roku, z inicjatywy prezesów banków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt

Do góry