Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Modelowanie parametryczne

  Charakterystyka

  Modelowanie parametryczne jest jedną z metod szacowania kosztów projektu od góry do dołu. Wykorzystuje ono model matematyczny oparty na znanych parametrach czyli rozkład normalny lub inny rozkład teoretyczny, z którym porównywane są empiryczne rozkłady występujące w badanej zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartel

  Charakterystyka

  Kartel - zmowa lub współdziałanie przedsiębiorstw są najłatwiejsze, kiedy formalne porozumienia są prawnie dozwolone. Takie porozumienia są nazywane kartelami.

  Geneza

  W końcu XIX wieku kartele były rozpowszechnione i ustalały udziały w rynku i ceny w wielu gałęziach. Praktyki te są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy ostrożnościowe

  Definicja

  Normy ostrożnościowe regulują działalność banku jako firmy i zapobiegają indywidualnym upadkom. Regulacje polegają np. na kontroli ryzyka w działalności bankowej, ograniczeniu rozmiarów aktywności banku (limity kredytowe i inwestycyjne), czy też określeniu wymogów kapitałowych. Wymogi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlament Unii Europejskiej

  Historia

  Pierwowzorem Parlamentu Europejskiego jest Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Na mocy Umowy w sprawie wspólnych instytucji z 1957 roku, Zgromadzenie Parlamentarne Wspólnota Gospodarcza|Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) połączono ze Zgromadzeniem Parlamentarnym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /5 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portfel

  Charakterystyka

  '

  Portfel jest to zestawienie ekwiwalentów inwestora, którymi mogą być np. ilość pieniędzy złożonych na rachunku bankowym, liczba jednostek papieru wartościowego. Wartość portfela w czasie ulega zmianie, może on przyjmować wartości dodatnie i ujemne.

  Wartości ujemne w chwili...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowa Izba Rozliczeniowa

  Charakterystyka

  22 listopada 1991 roku przedstawiciele 16 banków (w tym NBP) i Związku Banków Polskich podpisali akt notarialny Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, ustalający władze i statut spółki.

  Celem powołania Krajowej Izby Rozliczeniowej SA było zbudowanie oraz standaryzacja systemu rozliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa

  Charakterystyka

  W sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa duże znaczenie informacyjne posiadają informacje dodatkowe, które dotyczą kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Informacje te służą do jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej, jak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /5 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Musharaka

  Charakterystyka

  Musharaka jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Musharaka w dosłownym tłumaczeniu oznacza podział. W islamskich finansach pojęcie to odnosi się do spółki, w której wszyscy wspólnicy biorą udział w zyskach i stratach z podjętego przedsięwzięcia. Kontrakt...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa popytu

  Charakterystyka

  Ilość jakiegoś dobra nabywana przez ludzi w każdym określonym czasie zależy zazwyczaj od jego ceny. Im wyższa cena jakiegoś artykułu, tym mniejszą jego ilość ludzie będą skłonni nabyć, bądź im niższa rynkowa jakiegoś dobra, tym większą jego ilość będzie się kupować.

  A...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realna stopa procentowa

  Definicja

  Realna stopa procentowa jest to stopa procentowa, pomniejszona o oczekiwaną stopę inflacji. (R. E. Hall, J. B. Taylor 2004, s.32)<brRealna stopa procentowa, powiększona o premię inflacyjną (oraz premię za ryzyko inflacyjne), tworzy nominalną stopę procentową, według której wierzyciel otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /3 787

  praca w formacie txt

Do góry