Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Sztuczna inteligencja

  Charakterystyka

  Sztuczna inteligencja - jest to program komputerowy "który próbuje naśladować procesy myślowe osób o dużym doświadczeniu w podejmowaniu decyzji" (R.W. Griffin 2001 s.321).

  Inaczej są to systemy komputerowe, zwane też systemami eksperckimi w których zgromadzona została wiedza rzeczowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBOR

  Charakterystyka

  Libor (ang. London Interbank Offered Rate) - jest stopa oprocentowania lokat na międzybankowy|rynku międzybankowym w Londynie. Stopa LIBOR jest zdeterminowana popytem i podażą nadwyżek lub niedoborów gotówki przez komercyjny|banki komercyjne. Rynek ten zalicza się do najłatwiejszych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele podejmowania decyzji

  Podejmowanie decyzji

  Istotą działalności gospodarczej jest zaspokojenie ludzkich potrzeba, oczekiwanie|potrzeb przez produkowanie dobór i świadczenie usług. Ludzie organizujący produkcję muszę decydować w jaki sposób wydać pieniądze, w co i jak je zainwestować, aby uzyskać maksymalny dochód z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /6 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ubezpieczeniowe

  Definicja ryzyka ubezpieczeniowego

  1) A.Willet 1901r. - koncepcja ekonomicznej teorii ryzyka, bazująca na założeniach determinizmu filozoficznego ( negacja przypadkowości procesów świata zewnętrznego). Ryzyko jest więc stanem świata zewnętrznego, czymś obiektywnym skorelowanym z niepewnością (...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011 Znaków /5 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby nieodnawialne

  Charakterystyka

  Zasoby nieodnawialne to zasoby, których wykorzystanie należy rozłożyć w czasie, bowiem na świecie występuje ich ograniczona ilość; zasoby te "mogą być wykorzystywane tylko raz." (D. Begg 2007, s.555) Podaż tych zasobów jest w zasadzie stała, a one same "nie dają się" wystarczająco...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /5 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes Rady Ministrów

  Charakterystyka

  Osoba stojąca na czele Rządu. Prezes Rady Ministrów wraz z ministrami tworzy Radę Ministrów.

  Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów reprezentuje Radę Ministrów i stoi na jej czele; kieruje pracami Rady Ministrów; stanowi akty prawne o randze rozporządzenia (na podstawie ustaw i w celu ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatny koszt bezrobocia

  Charakterystyka

  Dla zrozumienia zagadnienia prywatnego kosztu bezrobocia ważne jest rozróżnienie bezrobocia dobrowolne|dobrowolnego i przymusowe|przymusowego. Jeżeli ludzie są bezrobotni dobrowolnie, oznacza to, że uważają, iż lepiej pozostać bezrobotnym, niż przyjąć pracy|ofertę pracy za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fluktuacja

  Charakterystyka

  Fluktuacja - przemieszczanie się pracowników, a dokładniej ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym czasie.

  Każde odejście pracownika może być:

  dobrowolne, czyli spowodowane jego rezygnacją. Wpływają na to takie czynniki jak: atmosfera w pracy, więzi między przełożonym i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty stałe

  Charakterystyka

  Krótki okres to czas, w którym przedsiębiorstwo nie jest w stanie w pełni dostosować się do zmian warunków działania. W tym okresie ilość niektórych czynników produkcji nie zmienia się (jest stałą)(D. Begg 2003, s.207).

  Koszty stałe to koszty, których wielkość nie zmienia się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz inwestycyjny

  Charakterystyka

  Fundusz inwestycyjny jest prawna|osobą prawną. Jego wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie wartościowy|papiery wartościowe, rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

  Fundusz inwestycyjny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011 Znaków /4 180

  praca w formacie txt

Do góry