Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie karne

  Charakterystyka

  Postępowanie karne (ang. criminal proceedings) to zespół norm prawnych określających reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym, a także prawa i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania.

  Źródła prawa Konstytucja RP, w której zawarte są takie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs podażowy

  Charakterystyka

  Wstrząs podażowy (szok cenowy) przerzuca gospodarkę na inny poziom ceny. Istota szoku cenowego, czyli nagłej zmiany ogólnego poziomu cen, wiąże się z faktem, iż zmiana jednego, ale za to bardzo istotnego składnika - kosztotwórczego, pociąga za sobą znaczącą zmianę innych komponentów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja CALL

  Charakterystyka

  Opcja call ( opcja kupna ) - jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, która daje jej nabywcy prawo zakupu określonych instrumentów bazowych po ustalonej cenie i w określonym terminie bądź w okresie go poprzedzającym.

  Opcja kupna najczęściej wystawiana jest maksymalnie na okres od...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia

  Charakterystyka

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo domowe

  Charakterystyka

  Ludzie są uczestnikami procesów gospodarczych takich jak: produkcja, podział, wymiana oraz konsumpcja. Tworzą oni w ten sposób podmioty gospodarcze, między którymi występują różne powiązania.

  Do podstawowych podmiotów gospodarczych należą: przedsiębiorstwa, gospodarstwa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.10.2011 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownik

  Definicja

  Pojęcie pracownika zostało zdefiniowane w artykule 2 Kodeksu Pracy. Według niego, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania, bądź też spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem nie jest osoba fizyczna wykonująca pracę na rzecz innej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poison pill

  Charakterystyka

  Poison pill (zatruta pigułka) powstała w latach 80-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych kiedy to znacząco nasilił się proces wrogich przejęć na rynku kapitałowym. Zatruta pigułka jako jedna z najpopularniejszych metod obrony przed tego typu przejęciami została znacznie rozpowszechniona i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka krajoznawcza

  Charakterystyka

  Turystyka krajoznawcza jest formą turystyki, której głównym celem podróży jest zwiedzanie określanego obiektu, miejsca, miejscowości czy regionu. Związana jest głównie z poznawaniem kraju ojczystego i jego różnorodnych walorów. Możemy zatem określić ja mianem turystyki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany

  Zysk zatrzymany wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie

  w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana

  w celu reinwestycji. Właściciele przedsiębiorstwa często godzą się na pozostawienie części lub

  nawet całości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa podaży

  Charakterystyka

  Funkcją podaży albo krzywą podaży nazywamy zależność między ceną rynkową jakiegoś dobra a tą jego ilością, jaką gotowi są dostarczyć producenci.

  W odróżnieniu od opadającej krzywej popytu, krzywa podaży rośnie ku prawej stronie.

  Interpretacja krzywej podaży

  Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.10.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt

Do góry