Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego ISO nie działa

  Normy serii ISO 9000 są coraz lepiej znane w polskich przedsiębiorstwach. Mimo to wdrażanie systemów jakości w oparciu o nie wciąż sprawia wiele problemów. Kierownictwo przedsiębiorstw często uważa, że wynikają one z niechęci pracowników do nowego systemu. Jednak często kierownictwo firm...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /14 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MBO

  Charakterystyka

  Managment Buy Out to tzw. wykup lewarowany przedsiębiorstwa przez kadrę menedżerską. Podmiotem przejmującym są menedżerowie pracujący w ramach przedsiębiorstwa. Transakcje te dotyczą przede wszystkim spółek notowanych na giełdzie, gdzie wymagane jest złożenie odpowiedniej oferty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.10.2011 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo agroturystyczne

  Charakterystyka

  Gospodarstwo rolne, które wprowadziło do swej struktury nowy dział- agroturystykę- nazywa się gospodarstwem agroturystycznym. Gospodarstwa agroturystyczne, oprócz produktów roślinnych i zwierzęcych, wytwarzają produkty i usługi agroturystyczne.

  Działy rolnicze i działy turystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo

  Charakterystyka

  ''

  Pełnomocnictwo to kompetencja do działania w cudzym imieniu.

  Warunki

  ''

  Pełnomocnictwo jest udzielane przez mocodawcę pełnomocnikowi w dowolnej formie, chyba że przepisy wymagają formy szczególnej, np. w formie aktu notarialnego.

  Mocodawca udziela pełnomocnictwa do dokonania tylko...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt notarialny

  Charakterystyka

  Akt notarialny jest formą dokumentu urzędowego sporządzanego w celu potwierdzenia najczęściej czynności prawnej. Akt notarialny jest sporządzany tylko w przypadku kiedy wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron.

  Uprawniony do sporządzenia aktu notarialnego jest notariusz, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.10.2011 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro społecznie pożądane

  Charakterystyka

  Dobro społecznie pożądane (ang. merit good) jest to takie dobro, którego konsumpcja, zdaniem społeczeństwa (państwa), jest zbyt niska i nie powinna być uzależniona od poziomu ludności|dochodów ludności (D. Begg 1997, s.108). Innymi słowy powinno być ono dostępne dla wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

  Charakterystyka

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek usług turystycznych

  Charakterystyka

  W ujęciu przedmiotowym rynek usług turystycznych można określić jako proces, w którym usługobiorcy (nabywcy usług turystycznych) i usługodawcy (wytwórcy usług turystycznych) określają, co chcą kupić i sprzedać, i na jakich warunkach<ref name="ftn1"<supD.R. Kamerschen, R.B. McKenzie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /11 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja SWAP

  Charakterystyka

  Transakcja swap to umowa między dwoma partnerami, określająca zasady wzajemnych płatności, zależne od określonego parametru rynku (np. stopy procentowej, kursu walutowego). Podstawowym typem tej operacji jest umowa, w której jedna ze stron kompensuje drugiej konsekwencje zmian umówionego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice kursowe

  Charakterystyka

  Księgi rachunkowe należy prowadzić w walucie polskiej (art.9 oraz art.23 ust.3 ustawy o rachunkowości). Transakcje zawierane w walucie obcej powinny być przedstawione w formie zapisu dającego możliwość ustalenia wartości transakcji w walucie obcej jak i polskiej. Wartość transakcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.10.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt

Do góry