Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Transakcja autonomiczna

  Defnicja

  W ekonomii spotkać się można z różnymi podziałami i typami transakcji. Jednym z nich jest, stworzony przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade, podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na:

  autonomiczne, wyrównawcze (przystosowawcze) (Bożyk P., Międzynarodowe..., str...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja PUT

  Charakterystyka

  Opcja put ( opcja sprzedaży) - jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, która daje jej nabywcy prawo do sprzedaży określonych instrumentów bazowych po określonej cenie i w ustalonym terminie w przyszłości bądź w okresie go poprzedzającym.

  Opcja sprzedaży najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych

  Charakterystyka

  Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

  Zagrożenie zdrowia czynnikami szkodliwymi - to taki stan środowiska pracy, który może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena transferowa

  Charakterystyka

  Ceny transferowe, ceny transakcyjne - ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy wewnętrznej wymianie towarów i usług. Stosowanie tej ceny jest często konieczne w celu stworzenia "wewnętrznego rynku"

  Mają one bezpośredni związek z ewentualnym poziomem ryzyka, dlatego ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Polityka Innowacji

  Charakterystyka Podstaw Prawnych Europejskiej Polityki Innowacji

  Europejska Polityka innowacji ma swoje podstawy prawne w dwóch niezmiernie ważnych dokumentach, są to:

  Traktat o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, Tytuł: "Badania i rozwój techniczny" "Zielona Księga Innowacji" ("Green Paper on...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /9 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja oczekiwana

  Charakterystyka

  We współczesnej gospodarce inflacja ma tendencję do utrzymywania się na poziomie swojej "historycznej" stopy.

  Jeśli przez jakiś czas ceny systematycznie rosną np.: o 6% to ludzie przyzwyczajają się do oczekiwania takiej stopy. Oczekiwana stopa inflacji zostaje wbudowana w różne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy pieniężne

  Charakterystyka

  Pieniężne przepływy, przepływy gotówkowe, forma nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa. W zależności od kontekstu może oznaczać szereg różnych rzeczy. Może odnosić się do wpływów z inkasa należności, może również oznaczać płynne środki wygenerowane w ramach rentownej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania przedsiębiorstw

  CCCTB jako próba harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych w krajach członkowskich

  Koncepcja wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) zrodziła się wśród struktur Unii Europejskiej jako pomysł na harmonizację podatku dochodowego od osób...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.10.2011 Znaków /3 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Fundusz Społeczny

  Charakterystyka

  Europejski Fundusz Społeczny (EFS)- został powołany w 1957 roku jako pierwszy z funduszy strukturalnych na podstawie traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą . Jego głównym zadaniem jest walka z bezrobociem oraz zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej wśród...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola społeczna

  Charakterystyka

  Rola społeczna - zestaw praw i obowiązków przypisanych określonej pozycji społecznej i wiążących każdego, kto tę pozycję zajmuje, bez względu na cechy osobiste.

  Pojęcie to zostało wprowadzone przez amerykańskiego socjologa Ralpha Lintona, poprzez zastosowanie analogii do ról...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt

Do góry