Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Reprywatyzacja

  Reprywatyzacja to ,,przyznawanie świadczeń majątkowych byłym właścicielom mienia znacjonalizowanego z naruszeniem prawa, za które uważa się:

  Faktyczne przejęcie mienia nie objętego przepisami nacjonalizacyjnymi. Przejecie mienia objętego przepisami nacjonalizacyjnymi, jeśli za mienie to nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzytelność

  Pojęcie

  Regulacje dotyczące wierzytelności znajdują się w Księdze Trzeciej Kodeksu Cywilnego, zatutułowanej Zobowiązania.

  Według artykułu 353 tej ustawy, zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Zgodnie z nim...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /6 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgromadzenie wspólników

  Charakterystyka

  Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z o.o. Tworzą je wszyscy wspólnicy spółki. Uregulowane jest przepisami art. 227-254 k.s.h. Główną funkcją Zgromadzenia jest podejmowanie uchwał w czasie obrad w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz akcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Merkantylizm

  Charakterystyka

  Merkantylizm - jest to zestaw wyobrażeń na temat polityki ekonomicznej, który pojawił się we wczesnym okresie nowożytności, wywodzący się z bulionizmu - teorii mówiącej, że posiadanie metali szlachetnych równa się bogactwu. Termin merkantylizm został ukuty w 1776 r. przez Adama...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /11 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatnik

  Definicja

  Podatnik jest to fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

  Stanowi ona określoną strukturę organizacyjną zawierającą elementy więzi osobowych, majątkowych i formalno - organizacyjnych, nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Europejska

  Charakterystyka

  Rada Europejska- jest instytucją kontynuującą zapoczątkowane w 1962 r. w Paryżu konferencje szefów rządów i głów państw ówczesnych Wspólnot Europejskich. W jednolitym Akcie Europejskim (JAE) zostały określone niektóre zasady działania Rady Europejskiej

  W skład Rady Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /5 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO

  Historia normalizacji

  W drugiej połowie XIX wieku dostrzeżono potrzebę ujednolicania parametrów produktów pomiędzy producentami, co zapoczątkowało etap normalizacji branżowej. Specjalizacja przedsiębiorstw w produkcji określonych wyrobów spowodowała, że zauważono konieczność standaryzacji tych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo

  Definicja

  Społeczeństwo potocznie jest rozumiane jako ogół mieszkańców danego kraju. Natomiast jako jedno z podstawowych pojęc socjologicznych, cechuje się dużą wieloznacznością. Dla socjologa "społoczeństwo" oznacza wielki kompleks wzajemnych stosunków ludzkich. Można mówic o społeczństwie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raj podatkowy

  Charakterystyka

  Raj podatkowy nazwany też oazą podatkową to obszar takiego państwa, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w ich kraju macierzystym.

  Rodzaje rajów podatkowych Podatkowe raje ogólne - oferta podatkowych rajów ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria neoczynnikowa

  Charakterystyka

  Teorie neoczynnikowa- współczesna teoria handlu międzynarodowego. Wywodzą się z rozsze-rzenia podejścia trzech ekonomistów, a mianowicie B. Ohlina i P.A. Samuelsona , E. Heckschera. Auto-rzy ci są twórcami teorii obfitości zasobów. Zgodnie z ich poglądami, podstawową przesłanką...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.03.2012 Znaków /2 060

  praca w formacie txt

Do góry