Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Podatek VAT - należny

  Charakterystyka

  Podatek VAT należny to taki, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Jest to więc podatek który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od nas. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy

  Charakterystyka

  Rynek Pracy- Obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podazy pracy i popytu na pracę, na Rynku Pracy mają miejsce transakcje kupna pracy, czyli angażowania pracowników oraz transakcje sprzedaży pracy.Popyt reprezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat z Lizbony

  Charakterystyka

  Jest to umowa międzynarodowa zakładająca reformę instytucji UE, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie.

  Oficjalna nazwa brzmi: Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

  Potocznie nazywany traktatem reformującym.

  Traktat...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /6 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso dokumentowe

  Charakterystyka

  Inkaso dokumentowe - forma zabezpieczenia transakcji najczęściej stosowana w handlu zagranicznym, gdzie jedną stroną kontraktu są partnerzy biznesowi z poza terytorium Polski.

  Polega na wydaniu importerowi odpowiednich dokumentów ( dokumentacja umożliwiająca i upoważniająca importera do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczne systemy pracy

  Koncepcja elastycznych systemów zatrudnienia pojawiła się na przełomie lat 60. i 70. Stanowią one jeden z warunków dopasowywania się przedsiębiorstwa do zmian otoczenia oraz mają duży wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji, pozwalają na szybkie dopasowywanie wielkości zatrudnienia a dalej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VAR

  Definicja

  VaR (Value at Risk) to maksymalna oczekiwana wartość straty, która może wystąpić w warunkach rynkowych w określonym czasie i z określonym prawdopodobieństwem. Polski zwrot VaR to wartość zagrożona, która definiowana jest jako strata wartości, taka, że prawdopodobieństwo jej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja galopująca

  Charakterystyka

  Zjawiska inflacji mogą się charakteryzować różnym nasileniem. Ze względu na duże zróżnicowanie wskaźników inflacji wyodrębnia się następujące jej rodzaje, przyjmując za kryterium jej różne nasilenie:

  inflację umiarkowaną, inflację galopującą, hiperinflację.

  Granice...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni ważony koszt kapitału

  Znaczenie

  Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest obliczeniem całkowitego koszt kapitału dla firmy, w którym każdej kategorii kapitału proporcjonalnie nadaje się odpowiednią wagę. Wszystkie źródła kapitału - akcje, obligacje i inne zadłużenie długoterminowego - są ujęte w kalkulacji WACC...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forex

  Charakterystyka

  Forex - z ang. Foreign Exchange- jest to międzynarodowy rynek walutowy.

  Rynek ten należy do grupy rynków pozagiełdowych OTC (Over the Counter) . Oznacza to, że rynek nie znajduje się w jednym miejscu i nie jest regulowany przez żadną instytucję kontrolującą rynki finansowe. Rynek Forex...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej

  Charakterystyka

  Rada Unii Europejskiej, określana również jako Rada Ministrów, jest jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej o dużym znaczeniu decyzyjnym. Rada UE jest instytucją o charakterze plenarnym, której członkowie regularnie spotykają się w celu ustalenia spraw najbardziej istotnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt

Do góry