Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Krótka sprzedaż

  Charakterystyka

  Operacją przeciwną w stosunku do zakupu akcji jest tzw. krótka sprzedaż (pozycja krótka). Operacja ta polega na pożyczeniu akcji od innego uczestnika rynku, sprzedaniu ich, a następnie po pewnym czasie odkupieniu ich na rynku i oddaniu w określonym czasie pożyczkodawcy (K. Jajuga 1999...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwit depozytowy

  Charakterystyka

  Kwit depozytowy jest papierem wartościowym inkorporującym prawo własności do jednej lub wielu akcji spółki, która podlega zdeponowaniu. Kwity te są emitowane i stanowią przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. (W. Dębski, 2003 s.113)

  Jest to zbywalny dokument...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek asekuracyjny

  Definicja

  Rynek asekuracyjny określany jest jako forma zabezpieczenia się przed ryzykiem; ściśle wiąże się on z rynkiem transakcji terminowych, czyli rynkiem dostaw określonych towarów, opartym na zawieranych kontraktach pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, w których ustalona jest wielkość...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka alternatywna

  Wprowadzenie

  Ostatnio pojawia się coraz więcej głosów krytycznych głosów pod kątem turystyki masowej i jej negatywnego oddziaływania na środowisko i społeczności lokalne miejsc turystycznych. Rzeczywistość współczesnej turystyki jest niestety często mroczna: nadużywanie alkoholu, narkotyki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Megainflacja

  Definicja

  Megainflacja to pojęcie stosowane na określenie stanu pomiędzy inflacją galopującą, a hiperinflacją.

  Geneza

  O inflacji galopującej możemy mówić wtedy kiedy ceny wzrastają według co najmniej dwucyfrowych stóp. W takich warunkach państwo nie jest już w stanie nad inflacją w jakikolwiek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie sprawozdań finansowych

  Charakterystyka

  Sprawozdania finansowe są to różnego rodzaju sprawozdania i raporty sporządzane przez każdą firmę prowadzącą działalność gospodarczą zarówno na użytek wewnętrzny np. do poprawy efektywności zarządzania jak również na potrzeby zewnętrzne chociażby dla różnych grup odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt Tanziego

  Charakterystyka

  Efekt Tanziego, którego pełna nazwa brzmi efekt Olivery-Tanziego, odnosi się do sytuacji kiedy następuje znacząca utrata (spadek) realnych przychodów jakie rząd (państwo) otrzymuje w okresie występowania hiperinflacji.

  Zjawisko to występuje wtedy, kiedy rząd nie jest w stanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obilgacje zamienne

  Charakterystyka

  Obligacje zamienne są specyficznym typem papierów wartościowych, które mogą być emitowane przez spółki. Dają one swoim właścicielom, oprócz prawa do odsetek i zwrotu wartości nominalnej obligacji w terminie zapadalności, również prawo zamiany obligacji na akcje po ściśle i z góry...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treaty shopping

  Charakterystyka

  Treaty shopping polega na wykorzystaniu istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w taki sposób, aby dokonując operacji finansowych poza granicami kraju uzyskać korzyści finansowe w postaci zmniejszenia podatku zagranicznego. Termin ten nie ma polskiego odpowiednika i w dużym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wdrażanie systemu zarządzania jakością

  Z konsultantem czy bez?

  Sposób przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w dużym stopniu wpływa na jego efektywność, a także na działalność całej organizacji. Błędy popełnione na wczesnych etapach projektowania zwykle zauważalne są dopiero pod koniec wdrożenia, zatem niezbędne jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /13 025

  praca w formacie txt

Do góry