Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze

  Wprowadzenie

  Środowisko przyrodnicze jest źródłem różnych dóbr materialnych, powstałych w wyniku pracy produkcyjnej człowieka z przekształconych tworów przyrody. Oprócz tego , dzięki temu, że potrafimy dostrzec jej piękno jest dla nas źródłem przeżyć duchowych i intelektualnych. Bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Definicja

  Z pojęciem rynku spotykamy się stosunkowo wcześnie a mianowicie już podczas procesu transformacji (przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej), kiedy to po raz pierwszy można było mówić o wymianie jako elemencie szeroko rozumianego procesu gospodarowania.

  Wymiana ta miała początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykański certyfikat depozytowy

  Charakterystyka

  Amerykańskie certyfikaty (kwity) depozytowe (ADR) można zdefiniować jako papiery wartościowe podlegające prawu amerykańskiemu, które opiewają na akcje firm nieamerykańskich. Są to specyficzne papiery wartościowe emitowane w USA, które ułatwiają podmiotom gospodarczym emitującym akcje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /6 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel międzygałęziowy

  Charakterystyka

  Handel międzygałęziowy polega na wymianie dóbr, pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, pomiędzy krajami, w których wytwarzanie poszczególnych dóbr jest bardziej opłacalne (kraj osiąga przewagę komparatywną [1] w produkcji danego dobra - czyli koszt alternatywny produkcji tego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Smith

  Adam Smith

  Szkocki filozof i ekonomista uważany za ojca klasyczna|ekonomii klasycznej. Jego dzieło "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów", opublikowane w 1776 roku było pierwszą systematyczną pracą w dziedzinie ekonomii. Teorie Smitha wykłada się w szkołach wyższych i gorąco dyskutuje na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /5 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja krocząca

  Definicja

  Inflacja krocząca - (ciągniona, stąpająca), dotyczy stopnia nasilenia zjawiska inflacji. W przypadku tego typu inflacji możemy o niej mówić że zachodzi gdy wskaźnik wzrostu cen mieści się w granicach od 4 -5 % do 9% rocznie. Tego typu inflacja jest niestabilna i ma tendencję do wymykania się...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank spółdzielczy

  Charakterystyka

  Bank spółdzielczy to bank będący spółdzielnią, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz przepisy prawa spółdzielczego.

  Spółdzielnia natomiast jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja

  Charakterystyka

  Termin transformacja w przeważającej liczbie wypadków jest używany jako synonim terminu zmiana. W znacznie mniejszej liczbie wypadków był używany jako synonim terminu rozwój, rzadziej jako synonim terminu postęp.

  Jan Szczepański przyjmuje transformację jako jeden z trzech zasadniczych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glass Steagall Act

  Charakterystyka

  Przełomowym zdarzeniem w rozwoju bankowości inwestycyjnej w Stanach Zjednoczonych, a także w rozwoju bankowości w skali światowej, było wprowadzenie w 1933r. ustawy Banking Act, znanej jako Glass-Steagall Act, która zakazała łączenia działalności depozytowo-kredytowej z usługami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.11.2011 Znaków /4 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja podatnika VAT

  Zakres obowiązywania podatku VAT

  Zgodnie z obowiązującą ustawą (z dnia 11.03.2004 roku) podatek VAT obejmuje:

  odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów import towarów wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /7 279

  praca w formacie txt

Do góry