Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Elastyczność łukowa popytu

  Charakterystyka Definicja

  Elastyczność popytu łukowa jest to miara elastyczności cenowej popytu na danym odcinku krzywej popytu.

  Mierząc elastyczność cenową popytu metodą łukową jest ona taka sama niezależnie od punktu wyjścia na krzywej popytu. Wyznacza jej elestyczność pomiędzy badanymi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena emisyjna

  Charakterystyka

  Jest to cena, po której spółka akcyjna zbywa akcje akcjonariuszom w obrocie pierwotnym. Organem, który wyznacza cenę emisyjną spółki jest zasadniczo walne zgromadzenie. Ze względów praktycznych dopuszcza się także oznaczanie jej przez zarząd lub radę nadzorczą. Cena emisyjna nie może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt założycielski

  Definicja

  Akt założycielski - jednostronna czynność prawna sporządzona w formie aktu notarialnego, zawierającego oświadczenie woli założyciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (umowa spółki) lub spółki akcyjnej (statut spółki).

  Akt założycielski spółki z ograniczoną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierna zmiana kursu

  Charakterystyka

  Gospodarka będąca w równowadze znajduje się przy walutowy|kursie walutowym e1. Gdy natomiast nominalna pieniądza zostaje obniżona do połowy w czasie t, posiadacze spekulacyjny|kapitału spekulacyjnego mogą zdać sobie sprawę, iż prawdopodobnie kurs będzie musiał docelowo wzrosnąć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm ekonomiczny

  Charakterystyka

  DUALIZM EKONOMICZNY - inaczej zwany dualizmem agrarnym lub dualizmem gospodarczym, to zjawisko rozchodzenia się dróg rozwoju europejskie gospodarki feudalnej od połowy XV wieku. W krajach Europy Wschodniej (leżących na wschód od rzeki Łaby) dominowała gospodarka folwarczno -...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania B. Prusaka

  Modele P1 i P2

  Systemy wczesnego ostrzegania przed upadkiem przedsiębiorstw P1 oraz P2 autorstwa Błażeja Prusaka, należące do klasy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej, zbudowane zostały na podstawie próby uczącej, którą stanowiło 80 przedsiębiorstw produkcyjnych (40 wypłacalnych oraz 40...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golden parachute

  Charakterystyka

  Golden parachutes (złote spadochrony) są jedną z odmian tak zwanych zatrutych pigułek. Jest to metoda obronna wykształcona w latach 80-tych XX wieku mająca na celu zapobieganie przejęcie|wrogim przejęciom na rynku kapitałowym.

  Sposób zastosowania

  Zastosowanie złotych spadochronów miało...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka motywacyjna

  Charakterystyka

  Odmiana biznesowa|turystyki biznesowej, jednak nie jest związana z wyjazdami w celu wykonywania zajęć wynikających z pracy lub interesów.

  Podróże motywacyjne, nastawione są głównie na nieskrępowaną zabawę i rozrywkę. Terminem tym określa się podróże, zazwyczaj luksusowe i do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Charakterystyka

  Jednym z funduszy należących do grupy funduszy pozaubezpieczeniowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Powstał na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991 roku.

  Obecne działanie funduszu jest oparte o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja wymiany wizerunku

  Charakterystyka

  Sesje wymiany wizerunku są jedną z nowoczesnych technik kierowania sytuacją konfliktową, dzięki której możliwe staje się wypracowanie rozwiązania sporu przy wzajemnej współpracy jego uczestników.

  Organizowanie sesji wymiany wizerunku ma na celu przybliżenie stronom zainteresowanym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt

Do góry