Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych

  Charekterystyka

  Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych (ERSPW) - elektroniczna platforma hurtowego obrotu obligacji i bonów skarbowych na regulowanym rynku pozagiełdowym, Centralnej Tabeli Ofert (Obecnie BondSpot). Rynek powstał w kwietniu 2002 roku w ramach organizowanego przez Ministerstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowo-akcyjna

  Definicja

  Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt zabezpieczający

  Charakterystyka

  Funkcjonowanie derywatów na rynku finansowym związane jest nierozłącznie z pojęciem dźwigni finansowej, którą osiągnąć można dzięki wnoszeniu depozytu zabezpieczającego.

  Ogromną zaletą instrumentów pochodnych jest fakt, iż inwestor nie potrzebuje posiadać pełnej kwoty równej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPEC

  Charakterystyka

  OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową).

  Jest to organizacja międzyrządowa skupiająca państwa eksportujące ropę naftową. Została powołana do życia w trakcie konferencji odbywającej się w dniach 10 - 14 września 1960 roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekreacja

  Charakterystyka

  Rekreacja fizyczna jako termin oraz społeczne zjawisko, jest powszechnie znana

  i rozumiana. Zazwyczaj definiuje się ja jako wszelkie działania, które podejmowane są w wolnym czasie związane z usuwaniem skutków zmęczenia regeneracją sił, restytucją organizmu przez możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /7 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie wypadkowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie wypadkowe jako uzupełniające ubezpieczenie zaliczane do grup 1 - 4 jest kwalifikowane do grupy 5 działu I ubezpieczeń na życie. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

  Charakterystyka nieszczęśliwego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hostel

  Charakterystyka

  Miejsce taniego zakwaterowania. Charakteryzuje się większą ilością miejsc w pokoju, łóżkami piętrowymi, współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeniami przeznaczonymi dla gości m.in. łazienka i kuchnia. Najczęściej klientami w hostelach są studenci i osoby uczące się z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola strategiczna

  Charakterystyka

  Ścisły związek z fazą strategii|implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACD

  Charakterystyka

  MACD - (Moving Average Convergence Divergence)

  Wskaźnik te został skonstruowany przez Geralda Appeal'a i jest jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej. MACD łączy w sobie metodę przecięcia dwóch średnich jak i zasady wynikające z oscylatorów. Graficznie wskaźnik ten...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 043

  praca w formacie txt

Do góry