Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Geneza normalizacji systemów jakości

  Początki normalizacji

  Normalizacja towarzyszy od tysięcy lat rozwojowi cywilizacji. Jej ślady można znaleźć w kodeksach praw czy zasadach budownictwa. Przykładami mogą być Kodeks Hammurabiego oraz Księga Umarłych zawierająca zasady budowania egipskich piramid (T. Wawak 1995, s.16). Około 1200 r. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości a funkcje zarządzania

  Pojęcie zarządzania i jego funkcje

  W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzanie. Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalnie i ma na myśli grupę osób, której powierzono podejmowania decyzji|podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Krańcowa Skłonność do Oszczędzania (KSO) określa ona ile z każdej dodatkowej zarobionej (otrzymanej) jednostki dochodu społeczeństwo jest skłonne przeznaczyć na oszczędności. Wykres funkcji oszczędności obrazuje zamierzona stopa oszczędności przy każdym poziomie dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Krańcowa Skłonność do Oszczędzania (KSO) określa ona ile z każdej dodatkowej zarobionej (otrzymanej) jednostki dochodu społeczeństwo jest skłonne przeznaczyć na oszczędności. Wykres funkcji oszczędności obrazuje zamierzona stopa oszczędności przy każdym poziomie dochodu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka przedsiębiorstwa turystycznego

  Charakterystyka

  Marka produktu jest jednym z istotnych elementów kształtujących działalność podmiotów na współczesnym konkurencyjnym rynku. Element ten traktowany jest jako część marketingowej struktury produktu. Należy jednak najpierw wyjaśnić pojęcie produktu, dla całkowitego zrozumienia istoty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Rzymski

  Charakterystyka

  ''

  Pod ogólnym określeniem Traktaty Rzymskie kryją się w rzeczywistości dwa traktaty podpisane w tym samym czasie i miejscu, tj. 25 marca 1957r. w Rzymie.

  Te traktaty to Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy rentowności

  Charakterystyka

  Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

  Stopa zwrotu nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja zwykła

  Charakterystyka

  Akcja zwykła (nieuprzywilejowana) jest papierem wartościowym inkorporującym w sobie prawa korporacyjne i udziałowe.

  Papiery te na bazie prawa polskiego emitowane są przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne oraz mogą mieć formę akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Zgodnie z KSH...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia neoklasyczna

  Charakterystyka

  Ekonomia neoklasyczna to nurt w ekonomii zwany również subiektywno - marginalistycznym, dominujący od lat 70-tych XIX wieku do 30-tych wieku XX. Osiągnięcia tego kierunku to min; rozwinięcie teorii popyty, podaży i konsumenta, stworzenie teorii równowagi rynkowej oraz równowagi między...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty bezrobocia

  Charakterystyka

  Bezrobocie powoduje określone negatywne skutki ekonomiczne oraz społeczne. Aby określić wysokość strat ekonomicznych wywołanych przez bezrobocie (wyłączając naturalne) szacuje się poziom potencjalny PKB, czyli jego wysokość przy pełnym zatrudnieniu.

  Różnica pomiędzy PKB...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt

Do góry