Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Transakcja kompensacyjna

  Istota transakcji kompensacyjnej

  Transakcje kompensacyjne są to bezdewizowe wzajemne wymiany towarów lub usług między dwoma stronami transakcji. Od transakcji barterowych różnią się tym, że z punktu widzenia płatności istnieje możliwość niepełnego pokrycia towarem wartości dostawy przez obie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Charakterystyka

  BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy) - powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych pracy|warunków pracy.

  BHP a ergonomia

  Działem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jakości

  Najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością jest polityka jakości (Podstawy... 2001, s. 109). Jest to część strategii organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości. Zawiera ona deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /5 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje rządowe

  Charakterystyka

  Obligacje rządowe są terminowym instrumentem finansowym (papierem wartościowym) emitowanym przez Skarb Państwa (Ministerstwo Finansów). Dochody ze sprzedaży tych obligacji stanowią dochód budżetu państwa (W. Dębski, 2002, s.187), a najczęściej stanowią źródło pokrycia deficytu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Charakterystyka

  Rzecznik praw obywatelskich jest to jednoosobowy, konstytucyjny organ powołany do ochrony praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji i innych aktach normatywnych. Jego działalność reguluje ustawa z 1987 o rzeczniku praw obywatelskich.

  Jest organem samoistnym, tzn. ma ustawowo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /5 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa - na stałe wprowadzona do literatury przedmiotu przez amerykańskiego ekonomistę Harolda Demsetza zakłada, że przedsiębiorstwo staje się substytutem gospodarstwa domowego.

  Z punktu widzenia konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys finansowy

  Definicja

  Kryzys finansowy - sytuacja w której zachodzą gwałtowne zmiany na rynku finansowym, związane z niedostateczną płynnością, niewypłacalnością rynkowych podmiotów, a także z spadkiem produkcji lub pogłębieniem już występującego spadku.

  Skutkiem tych zmian jest załamanie podstawowej funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys finansowy

  Definicja

  Kryzys finansowy - sytuacja w której zachodzą gwałtowne zmiany na rynku finansowym, związane z niedostateczną płynnością, niewypłacalnością rynkowych podmiotów, a także z spadkiem produkcji lub pogłębieniem już występującego spadku.

  Skutkiem tych zmian jest załamanie podstawowej funkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.11.2011 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incoterms

  Ogólna charakterystyka

  Słowo incoterms oznacza zbiór regulacji określających warunki wymiany handlowej między sprzedawcą i odbiorcą (eksporterem i importerem). Pierwsze wydanie formuł incoterms przedstawione zostało w 1936 roku przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu (instytucja ta...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt

Do góry