Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Zintegrowany system pomiarowy

  Charakterystyka

  Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym stosowania mierników finansowych|ograniczeniom.

  Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podatkowe Adama Smitha

  Charakterystyka

  Jest to zbiór podstawowych reguł, jakimi powinny charakteryzować się obciążenia fiskalne. Zasady te miały celu likwidowanie uciążliwości fiskalnej oraz zapewnienie w jak największym stopniu sprawiedliwości i akceptacji społecznej dla podatków. Reguły te zostały ustalone przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /3 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszczędności

  Charakterystyka

  Oszczędności to część bieżącego dochodu (a więc także produkcji), którą domowe|gospodarstwa domowe odkładają na przyszłą konsumpcję (Begg, 1999, s.553). Inaczej rzecz biorąc, oszczędności równają się dochodowi pomniejszonemu o konsumpcję (Samuelson, Nordhaus, 1997...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  Teoria inwestycyjna przedsiębiorstwa - nazywana najbardziej fundamentalistyczną teorią A.Chandlera,który był zwolennikiem decentralizacji zarządzania oraz planistycznej i koordynacyjnej funkcji kierownictwa, zakłada, że przedsiębiorstwo to organizacja i instytucja, które są niepodzielne...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług publiczny

  Charakterystyka

  Długiem publicznym (inaczej zwany narodowym) nazywamy całkowite zadłużenie państwa. Wzrasta, gdy "w sektorze publicznym występuje deficyt, w związku z czym trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, aby pokryć nadwyżkę wydatków nad dochodami." (Begg D., 1998, s.84)

  Można spotkać się inną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notowania ciągłe

  Charakterystyka

  Notowania papierów wartościowych na giełdzie odbywają się w systemie:

  - Notowań ciągłych

  - Kursu jednolitego z jednokrotnym bądź dwukrotnym określaniem kursu

  Notowania ciągłe stworzono jako alternatywę dla notowań jednolitego kursu dnia (fixingu). Wynika to z wad tego drugiego -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia feministyczna

  Charakterystyka

  Ekonomia feministyczna (ang. feminist economics) jest dyscypliną ekonomii, która wprowadziła pojęcie płci społeczno-kulturowej (ang. gender). Ekonomia feministyczna wywodzi się z neoklasycznej teorii ekonomii, którą zaczęto rozszerzać na obszary badań nad sytuacją kobiet w gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LBO

  Charakterystyka

  Leveraged Buy Out to tzw. wykup lewarowany, wykup wspomagany długiem lub wykup przy zastosowaniu dźwigni to rodzaj transakcji finansowanej ze środków zewnętrznych. W praktyce oznacza to, że grupa inwestorów przejmuje firmę wykorzystując w tym celu zadłużenie jako główne źródło...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /5 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy netto

  Charakterystyka

  Produkt Krajowy Netto (PKN, ang. Net Domestic Product, NDP) jest to Produkt Krajowy Brutto (PKB) pomniejszony o amrotyzację środków trwałych.

  PKN = PKB - amortyzacja

  Przy obliczaniu PKB nie bierze się pod uwagę, faktu zużywania się wyposażenia kapitałowego wykorzystywanego w procesie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa popytu inwestycyjnego

  Charakterystyka

  Krzywa Popytu Inwestycyjnego obrazuje zależność miedzy planowanymi przez przedsiębiorstwa inwestycjami, a poziomem stopy procentowej. Przedsiębiorstwo musi zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy inwestycja przyniesie dostatecznie wysokie zyski, aby można było spłacić, wraz z odsetkami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.11.2011 Znaków /1 716

  praca w formacie txt

Do góry