Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Analiza techniczna

  Historia

  Analiza techniczna jest najstarszą formą analizy na rynku papierów wartościowych. Była używana już w XVII w przez japońskich handlarzy ryżu i służyła do analizy trendu cen ryżu. Korzenie współczesnej analizy technicznej wywodzą się z teorii Dowa sformułowanej przez Charlesa Dowa około...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /6 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria opcji realnych

  Definicja

  Teoria opcji realnych - elementem budowy przedsiębiorstwa jest bezpieczeństwo zwrotu z kapitału. Założeniem teorii jest minimalizacja kosztów gwarancji realizacji zwrotu z kapitału.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z teorią przedsiębiorstwo jest to instytucja i organizacja zabezpieczająca...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansów publicznych

  Charakterystyka

  Gromadzenie i rozdysponowanie pieniężnych środków publicznych odbywa się za pomocą określonych podmiotów; najwyższego szczebla władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także podmiotów, które na bieżąco realizują dochody i wydatki publiczne.

  Finanse publiczne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATT

  Charakterystyka

  GATT - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu

  Po II wojnie światowej bardzo ważnym problemem było przywrócenie wolnego handlu, a w szczególności obniżenie wysokiego poziomu taryf celnych. Próbą rozwiązania tej kwestii było podpisanie 30 października 1947 roku przez 23 kraje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja egzotyczna

  Definicja

  Opcja egzotyczna jest modyfikacją klasycznej opcji, które jest wyrazem dostosowywania kształtu instrumentu pochodnego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Ze względu na bardzo niską płynność opcje egzotyczne są obecne tylko na rynku pozagiełdowym (over the counter...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychód krańcowy

  Charakterystyka

  Przychód krańcowy - inaczej utarg krańcowy (ang. marginal revenue, MR) jest to wzrost utargu całkowitego wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę.

  <mathU_{k}={\Delta U_{c} \over \Delta p}</math

  <mathU_{k}</math = utarg krańcowy

  <math\Delta U_{k}</math = zmiana utargu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt turystyczny

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny jest to suma towarów, dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzną cechą popytu turystycznego jest to, ze kupowanie dóbr turystycznych oznacza nabycie prawa do korzystania z takich dóbr jak słońce, czy czyste...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /11 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne koncepcje zarządzania

  Wprowadzenie

  W praktyce zarządzania spotkać można szereg oryginalnych koncepcji zarządzania. Prezentują je zarówno prezesi firm, jak i kierownicy niższego szczebla. Celem tego artykułu jest prezentacja napotkanych przez nas w naszej praktyce konsultingowej koncepcji. To, że artykuł ten znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług

  Charakterystyka

  Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

  prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

  Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług

  Charakterystyka

  Dług – termin odnosi się do więcej niż jednego rozwinięcia. Dług będzie formułowany w stosunku do:

  prawa ekonomii pojęcia długu publicznego

  Według kodeksu Prawa Cywilnego, długiem będziemy określali taką sytuacje praną, w której świadczenie (obowiązek), wynikający ze...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /1 469

  praca w formacie txt

Do góry