Dziennikarstwo /166 prac/

 • Ocena brak

  Manipulacja informacją

  W normalnym obrocie handlowym zbieranie informacji o partnerze może czasami trwać miesiącami. W obrocie giełdowym taki przedział czasu jest nie do przyjęcia. Inwestorzy giełdowi podejmują decyzje na bieżąco, zależnie od trendu panującego na giełdzie.

  Następuje tzw. konsumpcja informacji, która ma...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielokanałowa komunikacja niewerbalna

  Poza pewnymi specyficznymi sytuacjami (np. rozmowa telefoniczna) co­dzienne życie społeczne jest złożone z interakcji, które wieloma kanałami tworzą znaczenie niewerbalne. Zatem istnieje wiele wskazówek niewer­balnych, dostępnych nam podczas rozmowy lub obserwacji innych. Jak wykorzystujemy tę informację...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja niewerbalna

  Co wiemy o innych, gdy spotykamy ich po raz pierwszy? Wiemy to, co możemy zobaczyć i usłyszeć. Pomimo że nie należy sądzić książki po okładce, niemniej ten rodzaj łatwo dającej się zaobserwować informacji jest kluczowy dla naszego pierwszego wrażenia. Cechy fizyczne, takie jak atra­kcyjność i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mimiczne wyrazy emocji

  Nie ulega wątpliwości, że koronnym klejnotem komunikacji niewerbalnej jest kanał wyrazów twarzy. Ten element komunikacji ma najdłuższą hi­storię w badaniach, bo poczynając już od książki Karola Darwina, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt; jego dominacja wynika z niezwykłej komunikatywności...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody w skutecznym komunikowaniu

  (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, inteligencja, wykształcenie)

  a) różnice w postrzeganiu

  Różnice w postrzeganiu to jedna z najczęstszych przeszkód w komunikowaniu się

  - Ludzie o odmiennej wiedzy i odmiennych doświadczeniach często inaczej postrzegają to samo zjawisko. Np. Mistrz chwali montażystę...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA CZYSTA A ZBELETRYZOWANA

  Moim zadaniem, w tej pracy, jest wykazanie różnic miedzy informacja czysta a zbeletryzowana. Zacznę może od samej definicji informacji. Według Ireny Tetelowskiej :

  „Informacja opisuje, zdaje sprawę z faktu lub stanu rzeczy, odnosi się do niego, przez co umożliwia czytającemu, odtwarzającemu wynik...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA I RETORYKA

  PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ polega na przekazywaniu informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Porozumiewamy się werbalnie i niewerbalnie. Można również porozumiewać się za pomocą obrazów (np. znaki drogowe – porozumiewanie się niewerbalne), mimiki, gestów.

  Pismo jest odzwierciedleniem mowy – czyli jest to...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie od komunikowania się obronnego do podtrzymującego

  Jack R. Gibb opisał niektóre typy zachowań, które wywołują u ludzi reakcje obronne i hamują komunikowanie się, inne zaś je podtrzymują co ułatwia porozumienie.

  Zachowania obronne, które zakłócają proces komunikacji, można zneutralizowac zachowaniami podtrzymującymi. Zachowania podtrzymujące...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELIETONOMANIA

  Ostatnimi czasy mam wrażenie, ze nastała moda na pisanie felietonów. Niemalże w każdym tygodniku czy miesięczniku mieści się co najmniej jeden a rekordziści zamieszczają ich nawet siedem. W sumie to się nie dziwie ponieważ jest to bardzo ciekawy gatunek dziennikarski. Ciekawy zarówno dla autora, który...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE W ORGANIZACJI

  Komunikacja ze względu na kod:

  Ustna – to rozmowa bezpośrednia, dyskusja grupowa, telefoniczna

  Pisemna – notatki, listy, sprawozdania

  Poprzez dźwięki

  Poprzez znaki i symbole

  Poprzez gesty i zachowania niewerbalne

  Kombinacja różnych wymienionych elementów

  Formy...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt

Do góry