Dziennikarstwo /166 prac/

 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik prywatny

  Pisany „do szuflady”, zwykle z myślą o publikacji pośmiertnej. Szczególnie cenne są dzienniki pisarzy (artystów), np. J. Czapskiego, M. Dąbrowskiej, J. Iwaszkiewicza, M. Lechonia, Z. Nałkowskiej, L. Tyrmanda, także polityków i dziennikarzy, np.: W. Gomułki (1994), M.F. Rakowskiego (1998); S. Kisielewskiego...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne - Dziennik

  Czasami w miejsce felietonu gazeta drukuje dziennik. Dziennik to zbiór zapisków, notatek, refleksji, najczęściej ze wskazaniem dnia (daty) ich zapisa­nia, gromadzony zwykle przez wiele lat, czasem nawet przez całe dorosłe ży­cie. Obok wywiadu, pamiętnika i alfabetu wspomnień dziennik stał się w XX w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne - Felieton

  Felieton ma najczęściej swoje stałe miejsce w gazecie i jest pisany przez jedną osobę, zdarza się, że nawet kilkadziesiąt lat (np. Stefan Kisielewski pu­blikował felietony w „Tygodniku Powszechnym55 przez 30 lat). Felieton ma nie tylko stałe miejsce - w okresie Polski Ludowej najczęściej była to...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne - Artykuł

  Artykuł jest gatunkiem wypowiedzi publicystycznej stosunkowo naj­mniej precyzyjnie określonym co do objętości, może być bowiem bardzo krótki lub wielostronicowy. Potocznie tą nazwą określa się ponadto każdy tekst prasowy, nawet informacyjny. Zaklasyfikowanie do gatunku umożli­wia przede wszystkim temat...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne - Komentarz, artykuł wstępny

  Ten gatunek wypowiedzi we współczesnej prasie polskiej dopiero się kształtuje. Z pewnością zaważyła na tym historia. W okresie PRL-u napisa­nie komentarza redakcyjnego było właściwie niemożliwe (cenzura, nadzór partyjny). Po przemianie ustrojowej zaczął rozwijać się przede wszystkim komentarz jako...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki publicystyczne

  Pisania tekstów publicystycznych, czyli kolejnego, wyższego etapu wtaje­mniczenia w arkana zawodu, dobrze jest podejmować się po dobrym opa­nowaniu warsztatu językowo-stylistycznego tekstów informacyjnych. W tekstach publicystycznych (zawsze sygnowanych, nieanonimowych) przejawia się przecież osobowość...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne - Zapowiedź (zajawka)

  Zapowiedzi umieszcza się zazwyczaj na pierwszej stronie gazety. Na jed­nej z pierwszych stron drukują zapowiedzi czasopisma, najczęściej łącząc je ze spisem treści. Dzięki temu spis treści staje się odrębną formą dziennikar­ską: zawiera często nie tylko wyliczenie tytułów publikacji, ale także...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /6 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne - Sylwetka

  Sylwetka to prezentacja mająca wiele znamion życiorysu, tyle że nie wła­snego. To opis innej osoby: jej wyglądu zewnętrznego, osobowości, sposobu bycia, działalności itp. Zazwyczaj sylwetka ma konstrukcję życiorysu lub bio­gramu, może być także wzbogacona dodatkowymi, przyciągającymi uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne - Sprawozdanie

  Ten gatunek wypowiedzi służy do przedstawiania wydarzeń, trwających jakiś czas i zmieniających się w czasie. W sprawozdaniu trzeba respektować chronologiczne następstwo zdarzeń, choć czasami - dla zwiększenia atrak­cyjności tekst zaczyna się ód ujawnienia finału zdarzenia. W sprawozdaniu przedstawia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki informacyjne - Sygnał (flesz), news, wzmianka, notatka

  Najkrótszy tekst informacyjny to zapewne wiadomość typu: X prezyden­tem Ygreklandii (a nawet X prezydentem), nazywana sygnałem lub z angielska flashem, przekazywana w serwisie agencyjnym natychmiast po podaniu no­minacji X-a do publicznej wiadomości. Sygnały dotyczą faktów o wyjątko­wym znaczeniu i w miarę...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /6 658

  praca w formacie txt

Do góry