Dziennikarstwo /166 prac/

 • Ocena brak

  WPŁYW MASS MEDIÓW NA KONTAKTY POŚREDNIE

  -  ludzie mają dostęp do informacji z odległych źródeł, bez wychodzenia z domu

  -  możliwość zdobycia wiedzy o warunkach życia zasadniczo odmiennych od naszych

  -  możliwość porównania z innymi obszarami kulturowymi o  odkrycie wielu wspólnych elementów

  o  zdystansowanie się wobec własnej...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW MASS MEDIÓW NA ŻYCIE SPOŁECZNE

  1.  kompresja czasu  

  •  doświadczanie symultaniczności – doświadczanie wielu wydarzeń jako dziejących się w tym samym czasie/w tym samym miejscu

  •  wpływ mass mediów – nowy rodzaj symultaniczności - doświadczanie wydarzeń dziejących się w tym samym czasie w różnych zakątkach świata

  • ...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI

  1.  WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE POZNAWCZEJ

  a)  podstawowe funkcje i.  funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości ii.  funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy iii.  funkcja budowania tożsamości

  b)  zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną

  c)  dzieci muszą być...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ

  -  wpływ w płaszczyźnie poznawczej

  -  definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości

  - media stanowią ważne źródło informacji

  o świecie

  o  odbiorca aktywny

  - problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów  życia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW MASS MEDIÓW. PROBLEMY TERMINOLOGICZNE

  -  wpływ – wszelkie oddziaływania wynikające z odbioru komunikatu wysłanego przez nadawcę

  -  wpływ mass mediów jest wypadkową wielu czynników, leżących po stronie nadawcy – przekazu – mediów - odbiorcy oraz czynników zewnętrznych wobec samego procesu komunikowania masowego

  -  po stronie odbiorców -...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KILKA CZYNNIKÓW, KTÓRE DECYDUJĄ O DOBORZE INFORMACJI

  -  jednoznaczność – im bardziej jest przejrzyste i jednoznaczne dane wydarzenie, tym większe prawdopodobieństwo, ze zostanie uznane za wydarzenie;

  -  zaskoczenie  – prawdopodobnie również w sytuacji, kiedy dane zdarzenie jest zaskakujące, może stać się wydarzeniem;

  -  mała odległość w czasie – czyli...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA AGENDA - SETTING

  -  koncepcja porządku dziennego

  -  mass media decydują o tym, iż odbiorcy – oprócz tego,  że uzyskują informacje o wydarzeniach – nabywają również przekonania o wartości poszczególnych problemów

  -  proces tworzenia przekonania

  *wartości danego zdarzenia

  *  autentyczne wydarzenia i sprawy

  *  selekcja...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO

  -  wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do zaspokojenia potrzeb;

  -  identyfikacja przekazu;

  -  identyfikacja kodów zawartych w komunikacie;

  -  odczytywanie zawartości przekazu- przypisanie określonego znaczenia słowom, obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania;

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola, funkcje i zadania mediów

  ROLA MEDIÓW

  -  ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa  

  FUNKCJE MEDIÓW rezultaty stosowanych sposobów działania  

  ZADANIA MEDIÓW -  planowane działania wynikające z przyjętego celu (celów)  

  PODSTAWOWE FUNKCJE MEDIÓW MASOWYCH

  -  mass media w procesie przekazywania informacji

  -  mass media...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERY PODSTAWOWE FAZY BADAŃ

  -  model masowego komunikowania bodziec-reakcja

  -  model bodziec-reakcja uwzględniający rolę osobowości

  -  model zróżnicowanego wpływu mass mediów na zróżnicowanych odbiorców

  -  model  zindywidualizowanego i dwukierunkowego procesu komunikowania mediów z...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry