Dziennikarstwo /166 prac/

 • Ocena brak

  UZALEŻNIENIE OD MASS MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

  Mój syn Bartosz, uczeń drugiej klasy gimnazjum napisał wypracowanie “ My z końca XX wieku ”.

  “ My z końca XX wieku żyjemy w świecie zdominowanym przez naukę i nowoczesną technologię. Większość z nas zapomniała, co to książka, mając do wyboru telewizję, komputer czy wieżę stereofoniczną jako...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

  Uzależnienie od Internetu nie jest zespołem jednorodnym. Manifestuje się pod postacią różnych zespołów zachowań, które można pogrupować w kilka podstawowych form mogących u uzależnionego występować łącznie

  Internetowa pornografia

  Kopiowanie filmów i muzyki

  Gry sieciowe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /5 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzależnienie medialne

  Obserwujemy je zwłaszcza w odniesieniu do komputerów. Miłośnicy tego wynalazku nie szukają związków z innymi ludźmi, jego życia toczy się w wymiarze wirtualnym.

  Lista obaw i zastrzeżeń związanych z nowoczesnymi mediami jest długa. Nie ulega wątpliwości, że jest to potężne narzędzie kształtujące...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura medialna

  Kultura medialna jest natomiast oparta na przekazie audiowizualnym (obrazie i dźwięku), które przede wszystkim oddziałują na sferę emocjonalną odbiorcy. Na rozwój tej kultury wpłynął niewątpliwie szybki rozwój środków masowego przekazu- radio, telewizja czy Internet. Człowiek nie jest już tak bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /11 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAJOMOŚĆ SKRÓTÓW POPULARNYCH INSTYTUCJI ORAZ PRZYWÓDCÓW NIEKTÓRYCH PAŃSTW

  Wyniki sondażu dostarczają także informacji o tym, w jakim stopniu Polacy znają skróty instytucji krajowych i międzynarodowych używane często w publicystyce i informacji oraz czy orientują się w jakich państwach przywódcami są wymienione w ankiecie osoby.

  Znajomość skrótów nazw instytucji

  Badanym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMIENIE TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PUBLICYSTYCE

  W celu ustalenia przystępności informacji i publicystyki przez stopień rozumienia używanych w nich określeń, z telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych wybrano 29 powtarzających się terminów obcych lub polskich o różnej trudności. Ta część badania miała charakter testu. W...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /4 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMÓW INFORMACJYJNYCH

  Ponad połowa widowni telewizyjnej skarży się, że w pełnym rozumieniu informacji telewizyjnych największą przeszkodą jest cytowanie niejasnych, zawiłych wypowiedzi polityków. Ponad jedna czwarta osób stwierdza sama, że w programach informacyjnych nie wszystko jest dla niej zrozumiałe ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOŻSAMOŚĆ OSOBOWA W INTERNECIE

  -  brak bezpośredniego kontaktu fizycznego

  -  możliwość ujawniania tylko niektórych elementów swojej tożsamości, można podszywać się pod kogoś innego bądź pozostać anonimowym

  -  w Internecie w zasadzie łatwiej jest rozszyfrować płeć niż wiek

  -  w Internecie proces tworzenia pierwszego wrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWANIE TOZŚAMOŚCI W DOBIE MASS MEDIÓW

  -  tożsamość budowana w oparciu

  o konformizm

  o  nadmiar informacji może rodzić lęk i poczucie zagubienia

  o  w obawie przed samotnością i lękiem, człowiek może dążyć do bezgranicznego podporządkowywania się oczekiwaniom społecznym

  o  człowiek bez tożsamości

  o  wobec braku trwałej...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSEKWENCJE NEGATYWNEGO OBRAZU RZECZYWISTOŚCI MEDIALNEJ

  -  teoria transferu pobudzenia– telewizja nie tyle namawia do zachowań agresywnych, co wyzwala silne emocje, które mogą być w efekcie przełożone na agresję

  -  katharsis – symboliczne rozładowanie emocji poprzez oglądanie scen drastycznych

  -  silny wpływ na dzieci, nie są w stanie kontrolować swoich...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry