Dziennikarstwo /166 prac/

 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik językowych

  Jest to bardzo szerokie zagadnienie. Przez grupę technik językowych należy rozumieć korzystanie ze wszelkiego rodzaju środków językowych w celu podwyższenia prestiżu głoszonej idei lub obniżenia zwalczanej.

  Istnieje rozległa literatura poświęcona językowi środków przekazu (tak polska jak i obca), w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Selekcja

  W procesie masowego komunikowania wyboru, selekcji dokonują nie tylko nadawcy, ale i odbiorcy. Jako technika jest traktowana selekcja materiału perswazyjnego dokonywana przez nadawcę. Następujące czynniki mogą spowodować selekcję oferowanych przez nadawcę treści:

  A. Niemożność przedstawienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Symbol

  Skrótowy nośnik i wyróżnik propagowanej idei. Jest to nieodłączny rekwizyt działalności perswazyjnej od początków jej stosowania. Dzięki prostocie symbol łatwo się zapamiętuje. Symbolami mogą być: herby, kolory, flagi, wizerunki postaci reprezentujących idee, gesty, elementy stroju a nawet styl...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Dyfuzja bezpośrednia (pogłoska, plotka)

  Rozpowszechnianie drogą ustną w kontaktach bezpośrednich różnego rodzaju niepotwierdzonych oficjalnie wiadomości - występuje przy braku zaufania do oficjalnych źródeł informacji. Rozchodzi się bardzo szybko. Przekazywana treść, w związku z jej ustnym przenoszeniem, może ulegać daleko idącym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Niezwykłość przekazu

  Takie przygotowanie lub sposób podania komunikatu, aby wyróżniał się on z tła, często składającego się z innych komunikatów perswazyjnych. Stosowanie różnego rodzaju iluzji (wzrokowych i słuchowych), łamanie utartych konwencji (artystycznych, dziennikarskich, na przykład sposób łamania kolumny w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Stereotyp

  To zjawisko posiada już rozległą literaturę opisującą jego powstanie, istotne cechy, rozchodzenie się, znaczenie w życiu społecznym. Stereotyp można krótko określić jako uproszczone, najczęściej jednostronne, bardzo mocno emocjonalnie zabarwione widzenie jakiegoś zjawiska. Jednostronność widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE

  W każdej działalności perswazyjnej trzeba powtarzać komunikaty, aby były one zapamiętane. Niektórzy uważali (są tacy, którzy i dziś tak sądzą), że powtarzanie jest podstawowym warunkiem skuteczności (na przykład wypowiedzi J. Goebbelsa w Trzeciej Rzeszy). Jest to uznanie de facto oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Zapping

  Sposób oglądania telewizji polegający na szybkim przełączaniu pilotem z jednego kanału na drugi. Widz przegląda poszczególne stacje w sposób wybiórczy, nie wiedząc przy tym, czego szuka. Robi to ze względu na reklamy, które przerwały aktualnie oglądaną audycję, z braku innego zajęcia lub uzależnienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH

  Gry komputerowe są najbardziej rozpowszechnionym oprogramowaniem. W wielu domach komputer jest po to, aby dzieci miały zajęcie (grały) i nie przeszkadzały rodzicom. Istnieją gry, które umożliwiaj dzieciom obycie się z komputerem, zdobywanie sprawności, refleksu, spostrzegawczości, mające...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZALEŻNIENIE OD TELEWIZJI

  Należy zwrócić uwagę na powszechne uzależnienie od telewizji. Jest to bardzo ważny środek przekazu informacji, może uczyć, bawić, pomagać i radzić. Nie wymaga od odbiorcy nakładu pracy, często też myślenia i dlatego łatwo się od niego uzależnić. Zasiadamy w wygodnym i poddajemy się atakującym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 988

  praca w formacie txt

Do góry