Dziennikarstwo /166 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEMATYKA MASS-MEDIÓW

  Mass-madia:

  1. Media drukowane (gazety, czasopisma, książki)

  2. Media optyczne (gazety, czasopisma, książki, videotekst, teletekst)

  3. Media akustyczne (radio, płyty, kasety, taśmy magnetofonowe)

  4. Media optyczno-akustyczne (TV, film, kasety video, Internet)

  Charakterystyka komunikowania masowego:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUCHANIE JAKO CZYNNIK ZAPEWNIAJĄCY SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKOWANIA

  70% tzw. aktywnego dnia poświęcamy na komunikowanie

  Struktura czasu w procesie komunikowania:

  42% słuchanie

  32% mówienie

  15% czytanie

  11% pisanie

  Słuchanie obejmuje:

  1. Słyszenie

  2. Uważanie

  3. Zrozumienie

  4. Zapamiętywanie

  Z zagadnieniem selektywnej uwagi wiąże się:

  tzw. prawo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział agencji prasowych

  Agencje prasowe można podzielić ze względu na charakter przygotowywanych serwisów, tematykę i terytorialny zakres działania. Według pierwszego kryterium wyróżniamy następujące typy agencji:

  Agencje informacyjne zajmują się przekazywaniem czystych, bezstronnych informacji.

  Agencje...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE

  Komunikowanie interpersonalne ma charakter:

  - niewerbalny 65%

  - werbalny 35%

  Komunikowanie niewerbalne

  - obejmuje sygnały pozbawione słów lub uzupełniające słowa.

  - przekazami niewerbalnymi są wszystkie sygnały występujące w międzyosobowej interakcji, które nie mają ani formy mówiącego słowa, ani...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencje prasowe - Zasady warsztatowe

  Podstawową zasadą działania agencji prasowych jest rzetelność i zwięzłość wyrazu. Zadaniem agencji prasowych – a w szczególności informacyjnych – jest donoszenie o faktach. W związku z tym w depeszach agencyjnych zabronione jest komentowanie wydarzeń, zaś same depesze powinny być bezstronne. Oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

  Wystąpienia dzielą się na:

  1. Przemówienia

  a) homilie

  b) kazania

  c) orędzia

  d) wezwania

  e) odezwy

  f) przesłania

  g) mowy informacyjne, informacyjno-perswazyjne

  h) wystąpienia w sytuacji kryzysowej

  i) mowy inauguracyjne, pogrzebowe i gratulacyjne, toasty

  j) wykłady, odczyty

  k) mowy obrończe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność Polskiej Agencji Prasowej, Polskiej Agencji Informacyjnej oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej

  Polska Agencja Prasowa została założona przez Związków Patriotów Polskich w Moskwie 10 marca 1944 roku pod nazwą Polpress. W sierpniu tego roku została przeniesiona do Lublina, w lutym następnego do Łodzi, by we wrześniu 1945 znaleźć siedzibę na Foksal 9 w Warszawie. Oficjalnie jako przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKOWANIE W GRUPIE

  Grupa – to dwie lub więcej osób, między którymi istnieje bezpośrednia interakcja, które posiadają wspólne, ustalone normy, mają wspólny cel, tworzą rozwiniętą strukturę grupową i mają poczucie odrębności swojej grupy w stosunku do innych grup. (Mika)

  Grupa – to pewna liczba osób, które spotykają się...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJE I MODELE KOMUNIKOWANIA

  1. Komunikowanie – jest symboliczną interakcją pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności.

  2. Komunikowanie wg Gładowskiego – to dynamiczny proces, polegający na wymianie tzn. wysyłaniu i odbieraniu przekazów w ramach określonej sytuacji lub kontekstu.

  3. Komunikowanie wg Cooley’a...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDZIE I ICH LIDERZY – CECHY OSOBOWOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LIDERA

  Lider – to osoba, która skutecznie przewodzi ludziom w procesie prowadzącym do realizacji ich własnych potrzeb.

  Lider – to człowiek, któremu poprzez wpływanie na innych ludzi udaje się przekonać ich do współdziałania z sobą i innymi ludźmi oraz nakłonić zwolenników lub współpracowników do spełnienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt

Do góry