Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJE I ZALETY GIER (ZABAW) DYDAKTYCZNYCH

  Najczęściej wyróżnia się następujące funkcje gier dydaktycznych:

  dydaktyczne: stanowią środek do wyrównania braków w rozwoju intelektualnym uczniów,

  poznawcze: uczą formułowania i weryfikowania hipotez,

  motywacyjne: chęć wygrania jest motywacją do zmaksymalizowania wysiłku...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

  W literaturze fachowej spotyka się różne definicje i pojęcia gier i zabaw dydaktycznych. Na przykład:

  Gry dydaktyczne to rodzaj metod kształcenia należących do grupy metod problemowych i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w celu zbliżenia...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY NAUCZANIA

  Skoro dobór właściwych metod nauczania odgrywa tak ważną rolę w procesie nauczania-uczenia się zdefiniujmy samo pojęcie. Otóż, metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość i ekspresja kulturalna

  Ta kompetencja obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Istotna jest więc znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym także tej współczesnej.

  Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjatywność i przedsiębiorczość

  Te dwa pojęcia oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn, w tym do planowania przedsięwzięć i doprowadzania ich do zamierzonego celu. Te kompetencje są szczególnie potrzebne osobom, które planują różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym. Osoby te musza być świadome...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje społeczne i obywatelskie

  Obejmują one pełny zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i obywatelskim w oparciu o znajomość struktur społecznych i politycznych oraz chęć do aktywnego uczestnictwa w demokratycznym społeczeństwie.

  Kompetencje społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętność uczenia się

  Jest to przede wszystkim zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się oraz właściwe organizowanie tego procesu. Umiejętność ta pozwala osobom na korzystanie z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się oraz z doświadczeń płynących z życiowych sytuacji. Kluczowymi czynnikami w rozwijaniu tej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje informatyczne

  Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz do ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób. Ważne są więc umiejętności wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne

  Kompetencje matematyczne umożliwiają rozwiązywanie problemów wynikających z codziennych sytuacji, przy czym za podstawę przyjmuje się umiejętność liczenia. Ponadto, ta kompetencja obejmuje także umiejętność stosowania zasad i procesów matematycznych oraz rozumowania w matematyczny sposób.

  Kompetencje...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumiewanie się w językach obcych

  Ten rodzaj kompetencji wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej danego języka obcego, przy czym ważny jest też aspekt kulturowy związany z danym językiem. Niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji językowej obejmują rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt

Do góry