Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dydaktyki

  Kształcenie – jest najczęściej pojmowane jako nauczanie i uczenie się. Rezultatem kształcenia jest wykształcenie. Przez kształcenie rozumiemy ogół czynności i procesów – opartych głównie na nauczaniu i uczeniu się umożliwiających osiągnięcie nie tylko określonego zasobu wiedzy, umiejętności i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania dydaktyki

  Przedmiotem bad. dydakt. jest świadoma działalność dydakt. tj. procesy nauczania i uczenia się, ich cele, treść, przebieg, metody, środki i organizacja. Dydakt. spełnia określoną funkcje poznawczą (rozpatruje ona przedmiot swoich badań wszechstronnie, ustala lub odkrywa fakty bezpośrednio z nim...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka jako jedna z podstawowych sub. Pedag.

  Dydaktyka - nauka o nauczaniu i uczeniu się, jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez dot.zjawisk zależności prawidłowości uczenia się i nauczania oraz przekształcania tych zjawisk przez człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRY DYDAKTYCZNE

  Jednym z zadań nauczyciela w procesie nauczania jest zorganizowanie przyjaznego dla ucznia środowiska uczenia się, a w nim najkorzystniejszych sytuacji dydaktycznych na miarę posiadanego zasobu wiedzy pedagogicznej. Tworząc środowisko dydaktyczne nauczyciel powinien pamiętać, że najskuteczniejszą metodą...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry funkcyjne

  „gry roli”. Uczący się odgrywają role, przejmują osobowość lub tylko pewne cechy postaci, wyrażają je w zachowaniu lub dyskusji tak, jakby to miało miejsce w rzeczywistości. Elementy gry polegają głównie na tym, że uczestnicy starają się rzetelnie zachować tak, jakby to działanie odbywało się w...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry symulacyjne

  „Łączą w sobie właściwości gier jako takich z właściwościami symulacji”. Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu”.

  Franciszek Szlosek tak charakteryzuje gry symulacyjne:

  odnoszą...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry decyzyjne

  Gry te często zwane są grami kierowniczymi, grami przemysłowymi lub grami ekonomicznymi. Ich „właściwością jest to, że wykorzystuje się je do nabywania lub doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji w stosunkowo krótkim czasie i w warunkach konkurencji”. Istotą gier decyzyjnych jest przydzielenie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry planszowe

  Wg. prof. T. Nowackiego „gra planszowa od gry funkcyjnej różni się tym, że jej przebieg jest zaplanowany. Zmiany które następują w sytuacji są przewidziane przez autorów gier”. Uczeń otrzymuje opis sytuacji wyjściowej, przystępuje do gry której przebieg zależy w całości od niego.

  „Gra posiada własny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA NAUCZYCIELA W GRACH DYDAKTYCZNYCH

  Zajęcia lekcyjne organizowane metodą gry dydaktycznej muszą być starannie przygotowane. Nauczyciel powinien:

  przygotować scenariusz gry dostosowany do celów dydaktycznych,

  zaznajomić uczniów z sytuacją dydaktyczną w, której będą uczestniczyć tzn. scharakteryzować sytuacje wyjściową i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

  Na czym więc polega istota gry? Grę ogólnie można zdefiniować jako „aktywność, obejmującą interakcję między jednostkami lub grupami, dążącymi do realizacji określonych celów. Środki służące osiągnięciu tych celów, wyznaczane są przez reguły gry.” Korzystając z powyższej definicji możemy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 540

  praca w formacie txt

Do góry