Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Ważniejsze idee dydaktyczne

  Daltoński plan laboratoryjny - Całoroczny plan nauczania jest podzielony na miesięczne zadania (opatrzone instrukcją i wskazówkami metodycznymi). Uczniowie mają całkowitą swobodę w wyborze zajęć i czasu pracy, muszą jedynie wypełnić „kontrakt”. Do dyspozycji pozostawia im się pracownie przedmiotowe i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogniwa procesu nauczania

  Wyróżnione przez Okonia ogniwa procesu nauczania i uczenia się stanowią pewne momenty wspólne występujące w każdym procesie kształcenia. Ogniwa te wyodrębnione zostały w oparciu o informacje dotyczące różnych działań szkolnych (matematyka, fizyka, biologia itd.), na podstawie których wywnioskowano...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopnie formalne J.F. Herberta, J. Deweya

  Stopnie formalne wg. Herbarta: jasność, kojarzenie, system, metoda.

  Stopnie formalne wg. Deweya: doprowadzenie do odczucia trudności, sformułowanie problemu, wysunięcie hipotezy (hipotez) dotyczących rozwiązania problemu, weryfikacja logiczna lub/i empiryczna hipotezy (hipotez), działanie zgodne z obraną...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka procesu kształcenia

  Proces kształcenia (nauczania-uczenia się) jest systematycznym, planowym, zamierzonym i długotrwałym zbiorem ściśle ze sobą powiązanych dydaktycznych czynności nauczyciela i czynności uczniów. Może inicjować go nauczyciel, ale także uczeń (samokształcenie).

  Proces złożony jest z czynności...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka szkoły współczesnej

  W odróżnieniu od rodziców, szkoła posiada wysoko zinstytucjonalizowane warunki, co wyraża się w fakcie powoływania jej oraz poddawania kontroli przez władze państwowe (a przynajmniej za ich porozumieniem i zgodą). Stanowi ona w systemie edukacji podstawową instytucję oświatowo - wychowawczą, która...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka syst. Dydakt. Deweya jako podst. Szkoły progresywistycznej

  Charakterystyka: Zgodnie z tą zasadą w szkole progresywistycznej główny akcent położono na rozwój aktywności ucznia, jego zainteresowań i zdolności poznawczych poprzez różnorakie zajęcia praktyczne. Tego rodzaju zajęcia najskuteczniej kształtują intelekt, wdrażają do współpracy i współdziałania...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka systemu dyd. Herbertowskiej jako podst. Szkoły tradycyjnej

  Charakterystyka: panuje współzawodnictwo, wiedza jest przekazywana przez nauczyciela, uczniowie sa na ogół pasywni, uczniowie nie decyduja o doborze tresci nauczania, tresci nauczania podzielone sa na poszczególne przedmioty, uczenie pamieciowe, ma miejsce czeste sprawdzanie wyników nauczania, stopnie jako forma...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie systemu dydaktycznego

  Całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Do systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza się:

  - system tradycyjny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe

  Dydaktyka ogólna obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedm. nauczania i wszystkie szczeble pracy szkolnej.

  Dydaktyka szczegółowa (metodyka) to teoria nauczania, uczenia się poszczególnych przedmiotów na określonych szczeblach nauczania.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega wielostronne nauczanie i uczenie się

  Jest to wielostronnie podjęty proces dydaktyczno – wychowawczy na lekcji, w którym praca ucznia ściśle łączy się z pracą nauczyciela. Kształcenie wielostronne uwzględnia cechy psychiczne i potrzeby dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz zapewnia jego wszechstronny rozwój umysłowy i społeczno-moralny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry