Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Praca domowa ucznia, organizacja pracy szkolnej i domowej

  Praca domowa : powinna wiązać się z treścią lekcji, być jej pogłębieniem lub kontynuacją, powinna być zrozumiała dla ucznia, nie może go przeciążać, ma wdrażać do samokontroli utrwalać materiał rozwijać indywidualne doświadczenie.

  Jest uzupełnieniem i ciągiem dalszy, pracy lekcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje gier dydaktycznych

  Podział gier dydaktycznych:

  Burza mózgów – ta metoda przeznaczona jest do samodzielnego, szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.

  Metoda sytuacyjna – zwana metodą przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /4 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie gry dydaktycznej

  Gry dydaktyczne to rodzaj metod nauczania – należących do grupy metod problemowych, które organizują treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji, w celu zbliżenia procesu poznawczego ucznia do poznania bezpośredniego, dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem.

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gry dydaktyczne – ogólna charakterystyka

  W pierwszym znaczeniu oznacza ono, iż gra jest narzędziem za pomocą którego chcemy osiągnąć jakiś cel w pracy z uczniami i dlatego wykorzystywana jest w celowo zorganizowanym procesie dydaktycznym czyli w nauczaniu zinstytucjonalizowanym. W drugim znaczeniu oznacza to, iż ktoś się czegoś uczy, nabywa...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza metod nauczania

  a. dyskusja – metody oparte na słowie

  b. wykład – oparte na słowie

  c. „burza mózgów” – metody problemowe

  d. pogadanka – „giełda pomysłów”– oparte na słowie

  e. opowiadanie – metoda oparta na słowie

  f. pokaz – oparte na obserwacji i pomiarze

  g. wyjaśnienie

  h. prezentacja – na obserwacji i pomiarze

  i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody a inne elementy systemu dydaktycznego

  System dydaktyczny – całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie relacji społecznie akceptowanych celów kształcenia.

  Uczenie się – nauczanie = zbiór powiązanych ze sobą czynności uczniów i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie metody

  Jest to droga, sposób postępowania. Dają odpowiedź na pytanie „ jak trzeba uczyć w zakresie różnych przedmiotów i na różnych szczeblach pracy dydaktycznej, a także stosowanie do realizowanych celów i zadań nauczani”.

  METODY NAUCZANIA ► - to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody nauczania – ogólna charakterystyka

  METODY NAUCZANIA ► -to sposób postępowania nauczyciela z uczniami, w celu osiągnięcia zamierzonego celu, systematyczne stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiające uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorobek dydaktyki XX wieku

  Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco – uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos – nauczyciel.

  Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII w. w Niemczech.

  Pierwotnie w XVII i XVIII w. dydaktykę traktowano (definiowano) jako sztukę nauczania, czyli przekazywania informacji...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

  A) profilaktyka pedagogiczna, a wtym nauczanie problemowe i nauczanie grupowe (ustrzega przed błędami metodycznymi popełnianymi przez n-la;

  B) diagnoza pedagogiczna, a przede wszystkim posługiwanie się takimi sposobami poznawania uczniów oraz kontroli i oceny wyników nauczania, jakie pozwalają na możliwie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt

Do góry