Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ogniwa (momenty) procesu nauczania i uczenia się

  A. Uświadomienie uczniom celów i zadań

  Zadaniem nauczyciela jest troska o stałe mobilizowanie uczniów do nauki. Momentem wyjściowym jest uświadomienie celów i ukształtowanie pozytywnej motywacji.

  B. Zapoznanie uczniów z nowym materiałem

  Źródłem poznania jest rzeczywistość, lub słowo...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorski program szkolny i jego zawartość

  Każdy program autorski, mimo swojego indywidualnego charakteru, musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r.

  Każdy program autorski musi uzyskać:

  program wychowania przedszkolnego - pozytywną opinię nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj koncepcję informacyjną treści nauczania z koncepcją czynnościową

  Treść nauczania traktuje się jako system elementów. jeśli za najmniejszy element uwaza się wiadomości to jest to koncepcja treści – informacyjna:

  informacja oparta na wiadomościach

  akcentująca zapamiętanie i odtwarzanie wiadomości

  informacyjnie bogata, ale czynnościowo...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów taksonomię celów praktycznych B. Niemierki

  To Umiejętności praktyczne, inaczej psychomotoryczne są czynnościami łączącymi myślenie z ruchem fizycznym. Są to, np.: pisanie, rysowanie, taniec itp..

  B. Niemierski swoją taksonomię celów praktycznych oparł na dwóch poziomach celów: „działania” i „umiejętności”.

  Taksonomia celów działania...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega opcjonalizacja celów nauczania? Przedstaw na dowolnym przykładzie

  OPERACJONALIZACJA- to zamiana celów ogólnych na cele operacyjne. W toku operacjonalizacji cele ogólne ulegają następującym zmianom:

  1.Cele są jasno sprecyzowane (tzn. pozbawione luźnych wyrażeń)

  2.Cele są konkretne (potrafię coś zrobić, wyliczyć)

  3.Cele są uszczegółowione

  4.Cele są upodmiotowane...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tendencje przemian w dydaktyce współczesnej

  jest różnorodność jeżeli chodzi o wybór szkoły

  dydaktykę współczesną łączy się z wartościami

  globalne traktowanie człowieka jako całej osobowości

  odchodzi się od dydaktyki technicznej na rzecz podmiotowości, szacunku

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka deweyowska (progresywistyczna)

  aktywny jest uczeń

  jest to dydaktyka myślenia

  dominuje wiedza użyteczna tzn potrzebna w życiu

  zadawanie prac problemowych

  ważne są umiejętności

  Etapy myślenia wg John’a Dewey`a (rozwiązywanie problemów):

  odczucie trudności

  określenie, nazwanie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka herbartowska (tradycyjna)

  nauczyciel jest aktywny, układa pytania i zadania

  nauczyciel decyduje

  najważniejszy cel to wychowanie silnego człowieka

  występują kary a także dyscyplina(jeżeli uczeń się nie podporządkował to był karany)

  jest to dydaktyka pamięci

  przedmioty humanistyczna

  ważna...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumiesz pojęcia: kształcenie, nauczaniem uczenie się, samokształcenie?

  A. kształcenie:

  - to nauczanie i uczenie się

  - jest organizowane w instytucjach wyższych np.: studia

  - jest to działanie planowe, wielostronne, ukierunkowane na realizację określonych celów i wymagające  systematycznego i długotrwałego wysiłku

  - rezultatem kształcenia jest wykształcenie, które...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniczne środki nauczania

  To wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości. Środki dydaktyczne skracają proces nauczania, pozwalając w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Wykorzystanie techniki w procesach kształcenia i wychowania dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /6 136

  praca w formacie txt

Do góry