Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Ocena i samoocena w nauczaniu szkolnym

  OCENA przybiera najczęściej postać stopnia, ale może być też wyrażona przez opis, aprobatę lub dezaprobatę, plus lub minus, recenzję, itp. Ocena może być alternatywna.

  Podstawowe rodzaje ocen zależnie od jej miejsca, czasu, funkcji

  1. diagnostyczna – poprzedza rozpoczęcie procesu nauczania i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy osiągnięć szkolnych i ich wykorzystywanie w nauce szkolnej

  RODZAJE TESTÓW:

  - ustny – stosowani gdy badani mają słabo opanowaną technikę pisania i czytania

  - pisemny – uczeń zapisuje swoje rozwiązania zadań w formie krótkiej odpowiedzi, rysunków, zakreśleń lub wskazuje prawidłową odpowiedz

  - praktyczny – uczeń demonstruje sposób wykonania działań lub wytwór...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i metody sprawdzania (kontroli)

  1) metody konwencjonalne, a wśród nich m.in.:

  ustne sprawdzanie wiadomości,

  prace pisemne,

  prace praktyczne,

  posługiwanie się książką,

  obserwacja,

  2) metody tekstowe:

  testy luk, które wymagają od ucznia uzupełnienia w zadaniu brakujących słów, co stwarza...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje sprawdzania osiągnięć szkolnych ucznia

  Poprzez sprawdzanie osiągnięć szkolnych W. Okoń rozumie jedno z ogniw procesu dydaktycznego, w którym nauczyciel stosuje różne sposoby kontroli, a jednocześnie ocenie podlega efektywność pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.      

  Ze sprawdzaniem osiągnięć uczniów wiąże się pojęcie kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje podręcznika szkolnego. Które z nich uważasz za najważniejsze?

  - Informacyjna – podaje informacje odpowiednio usystematyzowane pod względem logicznym, merytorycznym i psychologicznym

  - Badawcza – problemowe ujęcie przekazywanych treści, prezentacja sposobów rozwiązania

  - Operacyjna – dostarcza impulsów do działania praktycznego poprzez odpowiednio skonstruowane zadania...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje środków i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym

  Funkcje środków dydaktycznych

  a) poznawcza (służy bezpośredniemu poznawaniu przez uczniów określonych

  fragmentów rzeczywistości);

  b) kształcąca (jest narzędziem rozwijania zdolności poznawczych oraz uczuć i woli dzieci i młodzieży);

  c) dydaktyczna (stanowi istotne źródło zdobywanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rodzaje środków dydaktycznych

  Środki dydaktyczne - są to przedmioty, które dostarczając uczniom określonych bodźców zmysłowych oddziałujących na ich wzrok, słuch, dotyk itd. ułatwiają im bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości.

  Podział śr. dyd. na:

  a) wzrokowe (przedm. naturalne, maszyny, narzędzia, preparaty...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są możliwości stosowania zadań twórczych w ramach pracy domowej?

  Praca domowa stanowi uzupełnienie i ciąg dalszy pracy lekcyjnej, umożliwia pogłębienie i utrwalenie wiedzy ucznia, a przede wszystkim wdrożenie go do samodzielności w myśleniu i posługiwaniu się wiedzą, w realizowaniu samodzielnych zadań twórczych;

  Cele pracy domowej:

  -opanowanie nowego...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca domowa ucznia – potrzeba czy konieczność?

  Praca domowa uczniów jest formą obowiązkowych, wykonywanych zwykle w domu, zajęć szkolnych uczniów, których celem jest rozszerzenie, pogłębienie i utrwalenie ich wiedzy oraz wdrożenie do samodzielności w posługiwaniu się wiedzą, w zbieraniu informacji, w dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zadań domowych i ich różnicowanie

  A) Rodzaje zadań domowych i ich różnicowanie.

  W. Okoń przyjmuje cztery grupy zadań domowych

  a) opanowanie nowego materiału

  b) utrwalanie materiału przyswojonego

  c) kształtowanie umiejętności i nawyków

  d) rozwijanie samodzielności i twórczości uczniów.

  Podział zadań domowych ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 740

  praca w formacie txt

Do góry