Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą symulacyjną

  Lekcja, której główną metodą jest gra symulacyjna może mieć następujący przebieg:

  czynności organizacyjne,

  pogadanka wstępna,

  prezentacja

  sformułowanie problemu lub problemów,

  przeprowadzenie symulacji,

  ocena przebiegu symulacji,

  podsumowanie przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować grę stymulacyjną?

  (z łac. simulato- naśladowanie, podobieństwo).

  To najbardziej popularna gra dydaktyczna, wdrażająca uczniów do wszechstronnej analizy problemów będących dla kogoś problemami rzeczywistymi. Wyniki przyjętych przez wszystkich rozwiązań porównuje się w tej grze z rozwiązaniami faktycznymi, które są...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest metoda kształcenia?

  Metoda (z gr. methodos) oznacza drogę, sposób postępowania. Opierając się na znaczeniu tego terminu sformułowano wiele definicji metod nauczania. Metody te nazywane są także metodami kształcenia, a w metodyce amerykańskiej używa się określeń: strategia nauczania, styl lub model pracy z uczniami...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić elementy procesu planowania lekcji?

  W procesie planowania można wyróżnić następujące elementy:

  dobór tematu lekcji,

  sprawdzenie, co uczniowie już na ten temat wiedzą,

  wyszczególnienie celów nauczania,

  określenie sposobów realizacji zajęć, zmierzających do osiągnięcia podjętych celów.

  Określenie sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę opisać parametry obrazu

  Tekst i rysunki wykorzystywane w prezentacji muszą być rozpoznawalne z każdego miejsca Sali. Przydatne do tego mogą być zalecenia:

  Grubość linii- obliczyć można wg wzoru d= 2%ob, przy czy b oznacza szerokość obrazu. Tak, więc dla obrazu o szerokości 2m grubość linii powinna wynosić 4 mm. Te...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować w fazie prezentowania przygotowanych materiałów?

  W fazie wykorzystania materiału należy:

  - nie czytać dosłownie tekstu wizualnego materiału, tylko go komentować;

  - nie czytać liczb bez ich jednoczesnej prezentacji graficznej;

  - upewniać się, że pokazywany obraz odpowiada treści wypowiedzi

  - uwypuklać szczególnie temat i jego strukturę.

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym należy pamiętać w fazie przygotowania materiałów do prezentacji

  Przed przystąpieniem do prezentacji należy ściśle określić jej cel. Nie niej ważne jest ustalenie odbiorcy tej prezentacji (np. jego wieku, zdolności percepcyjnych, zainteresowań) oraz możliwości jej przeprowadzenia (np. wyposażenia pracowni). Te trzy elementy pozwalają na stworzenia planu prezentacji...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przezwyciężanie niepowodzeń w nauce szkolnej

  Metody i środki walki z niepowodzeniami:

  a) możliwe wczesne niepowodzenia i przyjście uczniowi z pomocą. Sprzyja temu uważna obserwacja dzieci, którym nauka zaczyna sprawiać trudności. Zainteresowanie się nimi, udzielanie pomocy przez n-la, pomoc ze strony rówieśników, grupa wyrównawcza.

  b) zapewnienie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczeń jako podmiot i partner w procesie kształcenia

  W procesie dydaktyczno – wychowawczym uczeń jako podmiot w znacznym stopniu powinie decydować o treściach, metodach i wynikach kształcenia, oraz w pewnym stopniu winien ponosić odpowiedzialność za swoje postępy w nauce.

  Postawa ta ma sprzyjać kształtowaniu jednostek samodzielnych i twórczych, umiejących...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wartości przynosi kontrola bez oceniania?

  Należy pamiętać, że kontrola jest środkiem do podnoszenia poziomu kształcenia i ustalania jego wyników, więc nie powinna być wyłącznie okazją do wystawiania ocen. Kontrola bez oceniania to przede wszystkim zmniejszenie stresu ucznia, a tym samym, bardziej realne zaobserwowania wszystkich zdobytych przez...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt

Do góry