Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Cele światopoglądowe uczenia się i nauczania

  Światopogląd: system przekonań i postaw dotyczących miejsca i roli człowieka w świecie, w tym roli własnej jednostki lub grupy. Światopogląd jest pochodną wiedzy osobistej (poznania świata) i motywacji do działania (doboru celów), łączy dziedzinę poznawczą i emocjonalną uczenia się.

  1. Taksonomia...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele praktyczne uczenia się i nauczania

  Dziedzina praktyczna: odmiana dziedziny poznawczej, opanowywana w większym stopniu przez ćwiczenie i kontrolę wpływu na otoczenie niż przez zastosowanie wiedzy teoretycznej.

  Nazywana jest też psychometryczną, gdyż obejmuje głównie koordynację czynności ruchowych

  1. Taksonomia celów kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele poznawcze uczenia się i nauczania

  - głębsze poznawanie rzeczywistości

  A) Taksonomia celów kształcenia dziedziny poznawczej:

  Zapamiętywanie wiadomości – czyli gotowość przypomnienia sobie określonej informacji, bez zniekształceń, ale i bez własnej interpretacji

  Zrozumienie wiadomości – przedstawianie ich w nowej formie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele emocjonalne uczenia się i nauczania

  - cele emocjonalne dotyczą uczuć

  A) taksonomia celów kształcenia dziedziny motywacyjnej:

  a) uczestnictwo w działaniu – czyli uważne wykonywanie określonych czynności w ramach wyznaczonej roli, na ogół poprawnie, ale bez wykazywania inicjatywy

  b) podejmowanie działania – czyli samorzutne rozpoczynanie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka koncepcji i szkoły zakorzenionej w tradycji

  1. Program nauczania:

  - znacznie szerszy niż ten wskazany przez prawo oświatowe

  - ma charakter autorski, wciąż ulega zmianom

  - oprócz przedmiotów tradycyjnych uczeń może wybrać liczne fakultety

  - liczba uczniów w klasie nie przekracza 12, a przy nauce j. obcego 5 osób

  2. Program wychowawczy:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka tendencji alternatywnych jako wyrazu kryzysu szkoły

  Istnieje pożądany kształt szkoły, który obecnie jest trawiony przez kryzys

  Podmioty edukacji: nauka, rodzina, nauczyciele, uczniowie, ministrowie, eksperci, politycy.

  Hartmund Hentig, humanistyczna szkoła jako miejsce w którym:

  Ma się ochotę na zajmowanie się jakimś...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić środki przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym

  Metody i środki walki z niepowodzeniami:

  a)profilaktyka pedagogiczna –nauczanie problemowe i grupowe

  b)diagnoza pedagogiczna

  c)terapia pedagogiczna

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy lekcji i ich charakterystyka

  Typ lekcji to taka jej odmiana, która wynika z realizacji funkcji dydaktycznych w toku procesu nauczania i uczenia się oraz z organizacji pracy na lekcji, zastosowanych metod czy środków dydaktycznych.

  Typy lekcji wynikające z realizacji funkcji:

  lekcje wprowadzające i zaznajamiające uczniów z nowym...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczyciel i jego udział w procesie kształcenia

  PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA DO LEKCJI  składa się z 3 zakresów:

  1. przygotowanie merytoryczne – zwane przedmiotowym, związane z treściami – znajomość treści, wybór konkretnych zagadnień, które będą omawiane, wybór treści, które wg nauczyciela są niezbędne. W trakcie tego przygotowania nauczyciel...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /2 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić ogniwa procesu nauczania – uczenia się w toku poszukującym

  Formalizm dydaktyczny (intelektualizm) jest koncepcją eksponującą właśnie zdolności poznawcze; przedstawicielami tego kierunku byli:

  Pestalozii, Schmidt, Dawid czy Dobrowolski;

  głównym celem jest tutaj pogłębianie i rozszerzenie kształcenia, uszlachetnianie zdolności oraz zainteresowań poznawczych...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt

Do góry