Dydaktyka /241 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie celu kształcenia

  Celem kształcenia ogólnego ściśle związanego z celami wychowania jest zapewnienie wszystkim uczniom optymalnego rozwoju intelektualnego. Chodzi tu o kształtowanie pełnej osobowości ucznia. Kształcenia ogólne rozpatrywane od strony rzeczowej, obejmuje 3 podstawowe cele. Pierwszy to opanowanie podstaw wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka porównawcza szkoły tradycyjnej (Herbarta) i aktywnej (Deweya)

  System dydaktyczny to całokształt zasad organizacyjnych oraz treści, metody i środki nauczania, uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę podporządkowaną realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Możemy wyodrębnić systemy :tradycyjny, progresywistyczny, współczesny. Każde z...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, elementy i istota systemu dydaktycznego

  System dydaktyczny - to całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania - uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia.

  Do systemów dydaktycznych opartych na nauczaniu klasowo-lekcyjnym zalicza...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dydaktyczne: nauczanie, uczenie się, kształcenie, samokształcenie

  Uczenie się- OKOŃ jest procesem w toku którego- na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy wcześniej nabyte. Jest ono rodzajem ludzkiej działalności, który w latach dzieciństwa i młodości uzyskuje przewagę nad innymi...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje dydaktyki z innymi naukami społecznymi oraz dziedzinami pedagogiki

  Nie tylko pedagogika zajmuje się sprawami wychowania, ale także nauki: biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, polityczne, , ekonomiczne, historyczne oraz filozoficzne. Nauki te dawniej nazywano pomocniczymi, dziś są to nauki współdziałające z pedagogiką.

  NAUKI BIOLOGICZNE dotyczą podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /13 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział dydaktyki: dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe

  Rodzaje dydaktyk:

  1. ogólna – to ogólna teoria kształcenia, obejmująca wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej;

  2. szczegółowa – to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, (rodzaje) np.: metodyka języka polskiego, metodyka biologii, metodyka historii.

  Rodzaje dydaktyki szczegółowej to:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot, istota oraz funkcje dydaktyki

  Jednym z elementów przedmiotu badań dydaktyki jest samokształcenie. W procesie tym nauczyciel nie kieruje się bezpośrednio pracą ucznia, lecz czyni to pośrednio. Dydaktyka ogólnie zajmuje się analizą wszelakiego uczenia się i nauczania organizowanego w sposób świadomy systematyczny i planowy. Proces jest...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka oraz jej twórcy

  Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco – uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos – nauczyciel. Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII w. w Niemczech. Pierwotnie w XVII i XVIII w. dydaktykę traktowano (definiowano) jako sztukę nauczania, czyli przekazywania informacji...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nauczyciela oraz uczniów związane z dyskusją jako metodą kształcenia

  Dyskusja: polega na wymianie zdań między uczniami lub między uczniami a nauczycielem.

  Ma trzy główne cele:

  Poszerzyć wiedzę uczestników na określony temat

  Pobudzić zainteresowanie wybraną dziedziną

  Nauczyć publicznego debatowania

  Cele te wymagają odpowiedniego...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas pogadanki jako metody kształcenia

  - oparta jest na słowie, często nadużywana

  - dotyczy głównie nauczycieli niższych klas szkoły podstawowej, gdzie rozwój języka ma szczególne znaczenie, a dzieci jeszcze nie potrafią budować dłuższych wypowiedzi

  Pogadanka: rozmowa z uczniami prowadzona przez nauczyciela. Większość pytań zadaje...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt

Do góry