Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Główne składniki mineralne mleka

  Główne składniki mineralne mleka to sód, potas i chlor. Laktoza i wymienione składniki mineralne stwarzają ciśnienie osmotyczne mleka równe 283 mmol/kg. Sole mineralne występują częściowo jako roztwór właściwy, a częściowo jako roztwór koloidalny. Roztwór właściwy tworzą sole sodu i potasu. W...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasowość mleka surowego

  Kwasowość mleka należy do najważniejszych czynników technologicznych decydujących o zachowaniu się mleka w różnych procesach produkcyjnych. Kwasowość mleka wynika z kwasowości poszczególnych składników i wraz ze zmianą ich stężenia zmienia się odczyn mleka. Kwasowość swą mleko zawdzięcza...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy i substancje biologicznie czynne w mleku

  Mleko zawiera niezbędny dla młodego organizmu zestaw witamin i substancji biologicznie czynnych. W mleku znajdują się witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E, K, jak również duży zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie: B i, B2, Bó, B12, PP, C, H, kwas pantotenowy, kwas foliowy, kwas nikotynowy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ buforowy mleka

  W mleku istnieje pewien układ fizykochemiczny, który przeciwdziała zmianom pH przy dodawaniu mocnych zasad lub kwasów, tzw. system buforowy mleka. Istnienie tego systemu powoduje, że kwasowość czynna mierzona wykładnikiem wodorowym pH nie jest zgodna i proporcjonalna do kwasowości potencjalnej -miareczkowej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rasy bydła mlecznego w Polsce

  Od wielu lat populacje naszego bydła tworzą cztery rasy:

  •    czarno-biała (cb),

  •    czerwono-biała (cz-b),

  •    polska czerwona (pc),

  •    simental.

  Rasy te zostały ukształtowane pod wpływem miejscowych warunków środowiskowych i pracy hodowlanej opartej na selekcji i krzyżowaniu. Z biegiem czasu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /9 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzymy w mleku

  Mleko przejmuje z gruczołu mlecznego pewne ilości enzymów, których obecność wpływa na przebieg procesów technologicznych oraz na wartość dietetyczną i trwałość produktów mlecznych. Obecność w mleku niektórych enzymów ciepłoopomych jest wykorzystywana w mleczarstwie do kontroli prawidłowości...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga elektrolityczna mleka

  Świeże mleko wykazuje stałą wartość pH wynoszącą 6,5-6,6. Ta wartość pH odpowiada w przybliżeniu 0,0000025 g wolnych jonów wodorowych 11 w 1 litrze mleka. Przy takim stężeniu wolnych H+ wszelkie składniki mleka znajdują się w równowadze elektrolitycznej, przy jednocześnie występującym lekko...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy fizjologii produkcji mleka

  Rozwój gruczołu mlekowego najszybciej przebiega po osiągnięciu dojrzałości płciowej i w czasie pierwszej ciąży. Zakończenie wzrostu następuje przy końcu ciąży i w pierwszych dniach laktacji. Ponieważ w tym okresie występuje znaczne zróżnicowanie anatomiczne wzrostu gruczołu mlekowego, więc w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacje ogólne o mleczarstwie

  Obecnie w Polsce na wsi mieszka około 38% ludności, a około 28% pracuje w rolnictwie. Według danych FAO procent ludności zatrudnionej w rolnictwie na świecie wynosi około 47%, ale w Stanach Zjednoczonych tylko 2,5%, a na przykład w Rosji niecałe 19%. W krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /21 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia mikrobiologiczne

  Zatrucia i zakażenia mikrobiologiczne są najbardziej powszechne pośród wszystkich chorób przenoszonych na drodze pokarmowej. Przyczyną zatruć pokarmowych o charakterze bakteryjnym mogą być:

  o bakterie chorobotwórcze, które mogą się rozwijać i namnażać w przewodzie pokarmowym, powodując negatywne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /13.02.2014 Znaków /11 113

  praca w formacie txt

Do góry