Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Zasady przeprowadzania doju ręcznego i mechanicznego

  Wyprodukowane mleko należy od krowy odzyskać, aby opróżnić pęcherzyki gruczołowe i zatoki mleczne wymienia, w których będzie się gromadziło kolejne powstające mleko. Prawidłowo przeprowadzony dój to taki, w którym można odzyskać całość wyprodukowanego mleka, bez szkody dla zdrowia krowy.

  Aby...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /9 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość mikrobiologiczna i jej wpływ na produkt

  O jakości i trwałości produktów mleczarskich decyduje jakość mikrobiologiczna surowca. W Polsce mleko surowe jest bardzo słabej jakości mikrobiologicznej i może zawierać od kilku nawet do ponad stu milionów komórek bakteryjnych w 1 cm3. Przy tak dużej liczbie bakterii, nawet po procesie pasteryzacji...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycie i konserwacja urządzeń udojowych

  Liczba dojarek mechanicznych zainstalowanych w Polsce wynosi obecnie około 250 000 sztuk. Głównie są to dojarki bańkowe użytkowane w gospodarstwach indywidualnych. Ocenia się, że ponad 50% mleka pozyskiwanego w tych gospodarstwach pochodzi z doju mechanicznego. Zaniedbania w obsłudze dojarek, brak...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /10 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich

  Stan sanitamo-higieniczny budynków inwentarskich w znacznym stopniu wpływa na wyniki produkcyjne i zdrowotność zwierząt. Dezynfekcja (odkażanie) jest to zabieg mający na celu zmniejszenie liczby drobnoustrojów w środowisku. Dezynfekcja może być dwojakiego rodzaju:

  1.    Zapobiegawcza (profilaktyczna)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie reprezentatywnej próbki mleka surowego do oceny jego jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej

  Ocena jakości surowca i dokonanie rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą mleka a zakładem mleczarskim (spółdzielnią mleczarską) wiąże się z koniecznością pobierania próbek mleka od poszczególnych dostawców i transportowania ich w stadium nie zmienionym do laboratoriów, w których dokonywane są analizy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z mlekiem po udoju

  Cedzenie jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z mleka zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak słoma, sierść, fragmenty nabłonka itp. Najczęstszym rodzajem cedzidła jest gęste sito wyłożone z wierzchu tkaniną bawełnianą lub specjalnym sączkiem. Bardzo ważna jest czystość sita i tkaniny, aby...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki konserwujące próbki mleka przeznaczone do analiz mikrobiologicznych, cytologicznych i chemicznych

  Celem zastosowania środków konserwujących (tzw. konserwantów) do próbek mleka jest zachowanie wszelkich naturalnych właściwości mleka przeznaczonego do analizy fizykochemicznej, cytologicznej i mikrobiologicznej. Mechanizm oddziaływania związków chemicznych konserwantów sprowadza się najczęściej do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriocydia mleka surowego

  Naturalne właściwości antybakteryjne mleka związane są z lakteninami, spośród których wyróżniamy komponenty Li, L2 i L3. Komponent Li zidentyfikowano jako aglutyniny, L2 - laktoperoksydazę (Lp), L3 - swoiste przeciwciała.

  KOMPONENT Li - aglutyniny są to przeciwciała powodujące zlepianie się komórek...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /8 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekazanie próbek mleka do analiz

  Pobieranie prób mleka w punkcie skupu mleka surowego musi być bardzo staranne, gdyż od tego zależy później jego klasyfikacja i następnie cena mleka płacona rolnikowi. W Polsce w większości zakładów mleczarskich cena mleka zależy, oprócz klasy jakościowej, od ilości jednostek tłuszczowych. Obecnie w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany fizykochemiczne w mleku chłodzonym

  Mleko przetrzymywane w stanie schłodzonym, nawet jeśli nie wykazuje wyraźnie podwyższonej kwasowości, może być nieprzydatne dla przetwórstwa i spożycia z powodu nasilenia niekorzystnych zmian smakowo-zapachowych o podłożu:

  •    proteolitycznym (gnicie),

  •    lipolitycznym (jełkość),

  •...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 454

  praca w formacie txt

Do góry