Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka stanów zapalnych wymienia

  Mastitis, jak większość chorób, nie jest stanem jednorodnym i w każdym przypadku mogą charakteryzować go różne przyczyny i skutki występowania. Każdy z nich ujawniać się może też innymi zmianami fizjologicznymi wymienia, a także innym obrazem mikro- i makroskopowym mleka. Ważne j est więc dokładne...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Limulus

  Test Limulus określa zawartość endotoksyn (liposacharydów - LPS) w produktach spożywczych. Zewnętrzna warstwa ściany komórkowej bakterii gramuje-mnych zawiera liposacharydy, nazwane potocznie endotoksynami lub pyrogenem. Endotoksyny sątermostabilne i uwalniają się podczas lizy komórek bakterii. LPS jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda DEFT

  Metoda DEFT („the direct epifluorescent filter techniąue”) została zaproponowana przez Pettiphera w 1980 roku. Nadaje się ona do badania mleka o liczebności poniżej 100 tys. komórek bakteryjnych w 1 cm3, ponieważ możliwe jest użycie do badania 2 cm' mleka i wydzielenie z niego bakterii za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda z wykorzystaniem aparatu Bactoscan

  Firma FOSS (Dania), opierając się na technice badania fluorescencyjnego, zaproponowała automatyczne liczenie bakterii za pomocą analizatora Bactoscan. Mleko podgrzewane zostaje do temperatury 40°C, następnie przez komorę miksującą jest podawane na wirówkę szybkoobrotową, gdzie następuje oddzielenie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Yersinia enterocolitica

  Dżuma to infekcja człowieka powodowana przez niektóre szczepy Yersinia enterocolitica. Nie wszystkie szczepy tego mikroorganizmu powodują chorobę, a szczepy chorobotwórcze ograniczają się do kilku bioserotypów. Okres inkubacji wynosi od 1 do 4 dni, natomiast objawy ustępują po 2-3 dniach. Choroba zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /5 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie tworzące spory

  Większość produktów mleczarskich poddaje się obróbce termicznej, i stąd wszelkie mikroorganizmy, które mogą przetrwać pasteryzację są istotne. Najważniejsze typy drobnoustrojów powodujące psucie się produktów to te, które wytwarzają odporne na temperaturę spory, tzn. Bacillus i Clostridium spp. Mogą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowanie i transport mleka

  Większość krajów UE uwzględnia temperaturę dostarczanego mleka przy jego ocenie. Zbyt wysoka temperatura dostarczanego mleka może być podstawą jego dyskwalifikacji i odmowy jego zakupu. Mleko w zlewni powinno być przechowywane w stanie schłodzonym, w temperaturze poniżej 5°C. Zbiorniki chłodzące oraz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drożdże i pleśnie

  Mleko surowe rzadko kiedy zawiera drożdże i pleśnie, jednakże grupy te są szeroko rozpowszechnione w środowisku, szczególnie w powietrzu, skąd przedostają się do mleka i jego produktów. Na ogół nie są one konkurencją dla bakterii, chyba że poziom cukru lub soli jest wysoki lub też produkt mleczarski...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła zakażeń mleka

  Proces zakażenia mleka florą bakteryjną najczęściej zachodzi w kilku etapach:

  •    syntezy mleka w wymieniu,

  •    wewnątrzstrzykowe zakażenie mleka świeżego,

  •    nieprzestrzegania minimum sanitarnego w czasie technologii pozyskiwania mleka,

  •    złe postępowanie z mlekiem po udoju,

  •    złe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Petrifilm™

  W Polskiej Normie PN-93/A-86036 „Mleko surowe do skupu. Badania mikrobiologiczne i cytologiczne” zawarta jest uproszczona metoda płytkowa oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów. Standardowa metoda ma ograniczone zastosowanie do badań mleka od większej liczby dostawców, zwłaszcza gdy mleko zawiera dużą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 640

  praca w formacie txt

Do góry