Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Rozdzielanie (klasyfikacja) zawiesin

  Rozdzielanie zawiesin zgodnie z wcześniejszym zastrzeżeniem będzierozpatrywane jako proces oddzielenia od siebie zróżnicowanych cząstekfazy rozproszonej. Zależnie od rodzaju tego zróżnicowania cząstekzawiesiny stosuje się odpowiednie metody ich rozdzielania. Cząstkifazy rozproszonej w zawiesinach mogą...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sita bębnowe

  Sita bębnowe w przesiewaczach jedno- i wielostopniowych napędzanesą ruchem obrotowym. Schemat budowy i pracy sit bębnowychprzedstawia schemat na rys. 2.41.Sita bębnowe mogą mieć obwód sitowy o jednakowej wielkościoczek lub o wielkości zróżnicowanej. W przypadku bębna sitowegoo zróżnicowanej wielkości...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatężanie zawiesin

  W rozumieniu oddzielania cząstek fazy rozproszonej od nadmiaru fazyrozpraszającej cieczy lub gazu zatężanie zawiesin można zrealizowaćnastępującymi dwiema metodami: sedymentacja, filtracja.1. Sedymentacja. Jest to proces wydzielania cząstek fazy stałejz płynnej zawiesiny (cieczy i gazu) na zasadzie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie mieszanin

  Rozdzielanie mieszanin jest pojęciem złożonym dającym się interpretowaćniejednoznacznie, zwłaszcza w odniesieniu do mieszanin wielofazowych.Niejednoznaczność pojęcia „rozdzielanie mieszanin" u odniesieniudo takich mieszanin wielofazowych (dwufazowych), jak:- zawiesiny cząstek ciała stałego w cieczy,-...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultrafiltracja i odwrócona osmoza

  Ultrafiltracja jest szczególnymprzypadkiem procesu filtracji z tą szczególną cechą, że służy dorozdzielania nie zawiesin, lecz mieszaniny substancji rozpuszczonych,a różniących się wielkością cząsteczek. Rozdzielanie molekularnemieszaniny następuje tu w wyniku wymuszonego przepływu cieczyprzez błony...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe definicje oraz cechy technologii żywności

  Technologia jest działem nauki o sposobach wytwarzania produktówz określonych surowców z zachowaniem podstawowych prawnatury. W związku z tym technologia żywności jest działem technologii0 sposobach wytwarzania żywności i przemianach chemicznych, biochemicznych,fizycznych i biologicznych jakie zachodzą w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /8 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje operacji cieplnych w technologii żywności

  Obróbka termiczna surowców żywnościowych jest zagadnieniembardzo złożonym. Wyróżnia się procesy związane z doprowadzeniemi odprowadzeniem ciepła. Wyróżnić można także procesy w zależnościod celu wynikającego z ustalonej technologii. Najbardziej przejrzystyjest podział operacji cieplnych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baza surowcowa przemysłu spożywczego

  W ramach zorganizowanej działalności gospodarczej w państwie,technologia żywności wchodzi w skład tzw. kompleksu żywnościowegotj. skoordynowanych działań organizacyjno-produkcyjno-handlowychobejmujących zasięgiem rolnictwo, skup płodów rolnych, przemysłspożywczy, przechowalnictwo żywności, zakłady...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdrabnianie

  Rozdrabnianie jest takim rodzajem oddziaływania na materiały,które prowadzi do zmniejszenia cz.iistck tego materiału. Polega ono nawywołaniu w materiale naprężeń przekraczających jego wytrzymałośći spójność, dzięki czemu materiał rozpada się na cząstki mniejsze odwyjściowych.Przez rozdrabnianie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka podstawowych surowców węglowodanowych i ich przemysłowe zagospodarowanie

  Zboża są podstawowym surowcem dla przemysłu zbożowo-mlynarskiego.Mianem „zboża" określa się rośliny z rodziny traw o podobnychwłaściwościach, które są uprawiane w celu uzyskania wysokiego plonuziarna zawierającego około 70% skrobi oraz 7-13% białka. Do zbóżzalicza się pszenicę, żyto, jęczmień...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /8 582

  praca w formacie txt

Do góry