Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Cyklosita

  Cyklosita — są to przesiewaczc z sitem cylindrycznym lub stożkowymo konstrukcji stałej. Ruch zawiesiny względem powierzchni sitadla niszczenia warstwy osadu uzyskuje się w cyklositach dzięki wprowadzeniudo wnętrza cylindra sitowego silnego strumienia zawiesinystycznie w stosunku do obwodu sita. Uzyskuje się...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatężanie przez odparowanie rozpuszczalnika

  Zatężanie roztworów przez odparowanie rozpuszczalnika możliwejest dzięki przeprowadzeniu części rozpuszczalnika w temperaturzewrzenia cieczy w stan pary i odprowadzenie tej pary ze środowiskazatężanego roztworu. Proces takiego odparowania odpowiedniej ilościrozpuszczalnika prowadzi do osiągnięcia...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pasteryzacja

  pasteryzacja; jest procesem obróbki termicznej materiałów, którepodobnie jak blanszowanic prowadzi się dla wstępnego zabezpieczeniasurowców lub produktów spożywczych przed zepsuciem. Od blanszowaniaróżni się zwykle bardziej drastycznymi warunkami oddziaływaniacieplnego na materiały. Przez pasteryzację...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sita rotacyjne

  Sita rotacyjne — są to urządzenia, w których przepływ strumieniazawiesiny po powierzchni sitowej oraz przenikanie przesiewu przezoczka sita są wywołane siłą odśrodkową powstającą dzięki wprowadzeniuwirujących elementów sitowych, najczęściej bębnów stożkowychz obwodem sitowym.Przykładem takiego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kriokoncentracja

  Kriokoncentracja jest to proces zatężania roztworów wodnychdokonywany przez wymrażanie wody, tj. zamianę jej części w stan stały(lód) i mechaniczne oddzielenie lodu od roztworu.W procesie kriokoncentracji wykorzystuje się zależność temperaturyzamarzania roztworów od ich stężenia. Obniżając...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sterylizacja

  sterylizacja; jest to proces bardzo intensywnego oddziaływaniatermicznego na maieriały. Przy czym procesowi sterylizacji poddaje sięnie tylko utrwalane (konserwowane) produkty spożywcze, ale równieżaparaturę i narzędzia w przemyśle spożywczym oraz w innych dziedzinach,np. w medycynie.

  Sterylizacja polega...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja hydrauliczna lub pneumatyczna

  Klasyfikacja hydraulicznawzględnie pneumatyczna jest to szczególny przypadek procesusedymentacji grawitacyjnej, zachodzącej w strumieniu przepływającejzawiesiny.

  Przykładami zastosowania procesów klasyfikacji hydraulicznej mogąbyć strumieniowe łapacze kamieni (oddzielanie kamieni od burakówlub ziemniaków)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rozparzanie

  rozparzanie jest to bezpośrednie oddziaływanie parą wodnąo wysokiej temperaturze, znacznie przekraczającej 100°C na owoce lubwarzywa celem rozmiękczenia ich tkanki w całości lub w warstewcepowierzchniowej. Typowymi przykładami wykorzystania tego procesujest tzw. parowanie ziemniaków przed poddaniem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogrzewanie i chłodzenie materiałów

  Wymiana ciepła między ciałami może odbywać się przez przewodzenieczyli kondukcję, unoszenie czyli konwekcję i promieniowanie czyliradiację. Z przewodzeniem ciepła mamy do czynienia wówczas, gdyciała przekazują sobie ciepło stykając się ze sobą i nie występuje ruchtych ciał w kierunku ruchu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodzenie i urządzenia chłodnicze

  Zadaniem techniki i technologii chłodniczej jest obniżanie temperaturymateriałów do poziomu niższego od'temperatury otoczenia.Chłodzenie polega na odprowadzaniu ciepła od materiałów , copowoduje obniżanie się ich temperatury, zmianę stanu skupieniamateriałów chłodzonych względnie kompensację przyrostu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 169

  praca w formacie txt

Do góry