Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Procesy hydrolizy

  Proces hydrolizy jest procesem rozrywania wiązań chemicznychz przyłączeniem wody w obecności katalizatorów. W technologii żywności znajduje on powszechne zastosowanie do uwalniania cukrówstanowiących element struktury cząsteczek polisacharydów względniedo modyfikacji tych polisacharydów. Najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy utleniania

  Procesy utleniania są niewątpliwie procesami najbardziej rozpowszechnionymiw technologii żywności. W większości bowiem procesów technologicznych poddana obróbce żywność kontaktuje się z tlenemz powietrza a przez to ulega reakcji utleniania szczególnie intensyfikowanejprzez podwyższenie temperatury i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy uwodorniania (redukcji)

  Szczególnie ważnym i w wielkiej skali stosowanym procesemuwodorniania w przemyśle spożywczym jest proces uwodornianiaolejów roślinnych czyli proces utwardzania tłuszczów.Tłuszcze roślinne w większości charakteryzują się dużym udziałemcząsteczek zawierających reszty kwasów tłuszczowych jedno- i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

  Utrwalanie (konserwowanie) żywności pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego jest podstawowym zadaniem wielu gałęzi przemysłuspożywczego. Podstawowym celem utrwalania żywności jest utrzymanieżywności w stanie możliwie nie zmienionym pod względem cech:fizycznych (struktura, smak, zapach), biologicznych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy sorpcyjne

  Przez sorpcję rozumiemy fizyczne pochłanianie określonej substancji(sorbatu) przez inne ciała zwane sorbentami. Pochłanianie substancjina powierzchni sorbentów nazywamy adsorpcją, natomiast pochłanianiew całej objętości nazywa się absorpcją. Jeżeli procesy sorpcyjne łącząsicz reakcją chemiczną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zahamowanie rozwoju drobnoustrojów

  Do tej grupy zalicza się metody utrwalania żywności polegające nazahamowaniu rozwoju drobnosustrojów przez obniżenie temperaturynp. składowanie chłodnicze i zamrażalnictwo, przez zwiększenie ciśnieniaosmotycznego np. zatężanie, słodzenie, solenie oraz przezzwiększenie aktywności jonów wodorowych np...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Destylacja i rektyfikacja

  Destylacja jest to metoda wydzialania pojedynczego składnika lubgrupy składników z ciekłej mieszaniny przez odparowanie z wykorzystaniemzróżnicowanej lotności składników. Rozróżnia się dwa zasadniczesposoby destylacji, mianowicie destylację prostą i frakcjonującączyli rektyfikację.W destylacji prostej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabicie drobnoustrojów

  Zabicie drobnoustrojów następuje, metodami termicznymi w rodzajupasteryzacji i sterylizacji, metodami chemicznymi przez stosowaniechemicznych środków konserwujących oraz metodami fizycznymi przezdziałanie promieniami jonizującymi.Do chemicznych środków konserwujących zalicza się takie indywidualnesubstancje...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonitacja

  Jonitacja jest to proces wymiany jonów pomiędzy roztworemsubstancji zdysocjowanych a jonitem czyli tworzywem zawierającymw swojej strukturze centra jonowo czynne. Jonitacja jest więc metodąrozdzielania lub oczyszczania w odniesieniu do elektrolitów.Jonity czyli nierozpuszczalne tworzywa wielkocząsteczkowe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /4 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suszenie termiczne

  Suszenie termiczne może być zrealizowane przez odparowanie wodyz powierzchni materiału ogrzewanego, względnie przez wymrażaniewody i sublimację metodą liofilizacji. Termiczne suszenie materiałówprzez odparowanie wody związane jest ściśle ze sposobem doprowadzaniaciepła do suszonych materiałów. Tak...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt

Do góry