Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Gorzelnictwo i drozdżownictwo

  Produktami głównymi tych dwu pokrewnych gałęzi przemysłufermentacyjnego są: etanol w postaci spirytusu rektyfikowanegoi drożdże. W gorzelni i w drożdżowni procesem dominującym jest procesfermentacji alkoholowej surowców cukrowych. Różnica między gorzelnictwema drożdżownictwem polega na zróżnicowanych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania syropów skrobiowych metodą hydrolizy enzymatycznej

  Mleczko skrobiowe (rys. 4.90) o stężeniu około 35% s.s. ze zbiornika(1) jest wprowadzane do reaktora (2) wyposażonego w nagrzewnicęi mieszadło. W reaktorze (2) mleczko spotyka się z preparatema-amylazy dozowanej regulatorem (4) ze zbiornika (3). W reaktorzemleczko ogrzewa się do temp. około 40*C i jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia sterylizacji przepływowej metodą UHT

  Określenie sterylizacja UHT (ultra high temperaturę, Ultrahochhitzung)oznacza, że sterylizowany homogenny materiał (zwykle ciecz) jestpoddawany ogrzewaniu w bardzo wysokiej temperaturze 135—140*Cprzez 2—4 sekundy, po czym zostaje schłodzona do temperatury 20°C,umieszczona w sterylnym zbiorniku i zapakowana...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otrzymywanie produktów karmelarskich

  Podstawowymi surowcami produktów kannelarskich, nic licząclicznych przypraw i dodatków, są: cukier i syrop skrobiowy. W przypadkuprodukcji cukierków nadziewanych wnętrze karmelków stanowiąowoce lub ich przetwory, pomada lub likwory. Uproszczony schemattechnologiczny otrzymywania karmelków jest przedstawiony...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osmoaktywne utrwalanie żywności

  Osmoaktywnemetody utrwalania żywności polegają na zahamowaniurozwoju drobnoustrojów dzięki zwiększeniu ciśnienia osmotycznegofazy wodnej produktu przez zatężanie, dodanie cukru lub dodaniesoli kuchennej. W toku zatężania lub dosładzania następuje zwykleoddziaływanie ciepła, a także następuje wzrost...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłodnicze utrwalanie żywności

  Technologia chłodniczego utrwalania żywności obejmuje szeregprocesów polegających na przystosowaniu żywności do chłodniczegoskładowania oraz zapewnieniu warunków składowania i transportuchłodniczego.Chłodnicze utrwalanie żywności, zależnie od jej rodzaju orazwłaściwości fizykochemicznych odbywa...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukrownictwo

  Cukrownictwo jest działem przemysłu, w którym produkuje sięcukier z buraków lub trzciny cukrowej. W strefie klimatu umiarkowanego,a w tym i w Polsce, surowcem cukrowniczym są wyłącznieburaki cukrowe.Procesy technologiczne w cukrownictwie można usystematyzowaćprzez zgrupowanie ich w kilku oddziałach...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piekarstwo

  Przemysł piekarski wytwarza pieczywo chlebowe z mąki pszennej,żytniej i mieszanej oraz niektóre gatunki pieczywa cukierniczego.Zgodnie ze schematem technologicznym na rys. 4.97 pierwszymetapem procesów otrzymywania pieczywa jest proces wytworzeniaciasta. W tym celu, według wcześniej ustalonego programu, do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania cukru z buraków

  Korzenie buraczane kierowane bezpośrednio do przerobu są składowanew specjalnych składowiskach fabrycznych wyposażonych w spławiaki.Splawiaki są tak zbudowane (rys. 4.85), że zapewniają możliwość wyładunku i transportu hydraulicznego buraków. Transportem wodnymkorzenie buraczane są kierowane do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnologia żywności

  „Biotechnologia jest to zintegrowane zastosowanie wiedzy i technikiw dziedzinach: biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych w celutechnologicznego wykorzystania drobnoustrojów, kultur tkankowychlub części z nich".W przemyśle spożywczym procesy biotechnologiczne mają bardzoszerokie zastosowanie, a w wielu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt

Do góry