Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  System ochrony zdrowia

  Pomyślność zdrowotna obywateli stanowi dobro społeczne dostrzegane w zorganizowanych społeczeństwach już od czasów starożytnych. W przeszłości można odnaleźć wiele działań służących utrzymaniu zdrowia na miarę ówczesnej wiedzy i możliwości. Niejednokrotnie przybierały one postać nakazów...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /4 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczne czynniki materialne

  W oddziaływaniach ekologicznych na człowieka można wyróżnić czynniki naturalne oraz takie, które pojawiły się w wyniku procesów cywilizacyjnych. Wśród czynników naturalnych trwałe znaczenie mają warunki klimatyczne określone przez nasłonecznienie danego regionu, periodycznie zachodzące zmiany...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System edukacyjny

  Tworzenie warunków do rozwijania edukacji społeczeństwa przynosi wielostronne korzyści, równie? w obszarze zdrowotnym. Skrótowo można by to ująć. że inwestycje edukacyjne stanowią również inwestycję w zdrowie. Wykształcenie sprzyja nabywaniu odpowiedniej wiedzy, a także kształtowaniu postaw i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki chemiczne a zdrowie

  Intensywny rozwój przemysłowy, urbanizacja oraz burzliwa motoryzacja w XX w doprowadziły do obciążenia środowiska dużą ilością zanieczyszczeń, spośród których wiele zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. W postaci gazo* wej. pyłu zawieszonego w powietrzu, cząstek rozpuszczonych w wodzie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKREŚLENIE ZDROWIA

  Już z potocznych określeń zdrowia wynika, że jest ono utożsamiane nic tylko z brakiem choroby czy dolegliwości, ale również z wiialnością. sprawnością fizyczną i dobrą kondycji. W pojęciu zdrowia mieści się zatem antynomia choroby, jak również ocena pozytywnego funkcjonowania organizmu. Na tej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udoskonalanie i unowocześnianie procesów technologicznych

  Tradycyjne technologie wytwarzania produktów żywnościowychrozwinęły się na podstawach empirycznych i były doskonalone metodą prób i błędów. Nowe zaś technologie oraz udoskonalenia tradycyjnychtechnologii w coraz większym stopniu opierają się na wynikach badańmechanizmów zjawisk zachodzących w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy membranowe

  Procesy membranowe są związane ze zjawiskiem przemieszczania sięokreślonych składników roztworu przez półprzepuszczalne przegrody(membrany). W zależności od właściwości membrany, przez jej porymogą przenikać cząsteczki o różnej masie molowej. W przypadkuszczególnym przez półprzepuszczalną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy chromatograficzne

  Związki chemiczne w produktach naturalnych występują zwyklew postaci mieszanin i jako mieszaniny są najczęściej otrzymywane nadrodze syntezy, biosyntezy lub w reakcjach hydrolizy. Rozdzielaniemieszanin na składniki lub wyodrębnianie tylko jednego składnikaz danego środowiska jest ważnym zabiegiem...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instantyzacja

  Instantyzacja jest to proces technologiczny, który ma na celunadanie koncentratom w postaci proszku właściwości szybkiego prawie błyskawicznego rozpuszczenia. Za produkt typu instant przyjęto nazywaćtaki produkt, który w zimnej wodzie, przy umiarkowanymstandardowym mieszaniu, rozpuszcza się całkowicie w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleczarstwo

  Przedmiotem produkcji przemysłu mleczarskiego jest wytwarzaniez mleka surowego napojów mlecznych zwykłych i fermentowanych,mleka skondensowanego, mleka w proszku, śmietany i masła orazserów twarogowych i dojrzewanych.

  W technologii większości tych przetworów i produktów dominująprocesy o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt

Do góry