Dietetyka /265 prac/

 • Ocena brak

  Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

  W ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się elektroniczne liczenie bakterii w próbkach mleka. Takie aparaty jak BactoScan, BacTrack, Bactocount czy też Bentley BactoCount IBC sąjuż niekiedy na wyposażeniu Okręgowych Laboratoriów Oceny Mleka.

  Działanie tych aparatów - wyposażonych w minikomputer i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytologia mleka mastitowego

  Choroby wymienia (mastitis) objawiające się m.in. wzrostem liczebności komórek somatycznych w mleku zmusiły do określenia górnych granic ich liczby dla mleka nonnalnego, a więc określenia tzw. wartości krytycznej. Takie działanie miało również na celu usprawnienie diagnostycznej oceny przydatności m...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /12 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aflatoksyny w mleku

  Aflatoksyny są metabolitami wytwarzanymi przez liczne szczepy grzybów z grupy Aspergillus flavus i Sapergillusparasiticus. Dla mleka i produktów mleczarskich najbardziej charakterystyczne są aflatoksyny AFMi i AFM2, które metabolizowane są w wątrobie z aflatoksyn Bi i B2. Specjalistyczny układ enzymatyczny dla...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultrafiltracja mleka

  Powszechnie stosowane metody rozdziału - separacji składników żywności - jak: wirowanie, filtrowanie, sedymentacja, zagęszczanie, suszenie, ekstrakcja, krystalizacja lub destylacja, nie dająmożliwości modyfikowania składu chemicznego produktu przez wybiórcze działania na składniki suche masy mleka...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipoliza indukowana

  Lipoliza pobudzona - indukowana powstaje po uszkodzeniu otoczki kuleczki tłuszczowej przez czynnik mechaniczny (np. tarcie, wibracje i wstrząsy, homogenizacja, przepompowywanie mleka itp.). Dochodzi wówczas do pęknięcia otoczki i ułatwionego dostępu lipaz mleka do wnętrza kuleczki tłuszczowej i następowej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasteryzacja i oziębianie mleka

  Pasteryzacja to operacja termiczna mająca na celu zminimalizowanie zagrożenia zdrowia człowieka przez zniszczenie drobnoustrojów obecnych w mleku, z jednoczesnym zachowaniem jak najmniejszych zmian chemicznych, fizycznych i organoleptycznych mleka.

  Pasteryzacja redukuje ilość szkodliwych mikroorganizmów do...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /9 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipoliza spontaniczna

  Lipoliza spontaniczna ma miejsce wówczas, gdy istnieje wzmożona podatność tłuszczu mlekowego na atak enzymów lipolitycznych. Panuje powszechne przekonanie, że przy prawidłowej technologii pozyskiwania mleka i zapewnienia dobrych warunków higienicznych doju występuje jedynie spontaniczny typ lipolizy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /6 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homogenizacja mleka

  Homogenizacja jest procesem ujednolicenia wielkości cząstek fazy rozproszonej w fazie ciągłej. Fazę ciągłą stanowi ciecz, a fazą rozproszoną może być ciało stałe lub ciecz nie mieszająca się z fazą ciągłą. W mleczarstwie homogenizację stosuje się głównie do rozbicia kuleczek tłuszczowych -...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipoliza bakteryjna

  Lipoliza bakteryjna najczęściej wywoływana jest przez bakterie psychrotrofowe, które zdolne są do wzrostu i rozmnażania w bardzo niskich temperaturach - nawet bliskich zeru i temperaturach ujemnych. Bakterie psychrotrofowe mają zewnątrz-otoczkowe enzymy - lipazy i proteazy. Właśnie te enzymy...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakwasy mleczarskie

  Przemysłowa produkcja wielu artykułów mlecznych (napoje fermentowane, masło, sery, twarogi) opiera się na stosowaniu czystych kultur bakterii. Ich zadaniem jest utrwalenie biologiczne produktu oraz nadanie mu odpowiednich cech organoleptycznych przez wytworzenie kwasu mlekowego, substancji zapachowych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 994

  praca w formacie txt

Do góry